CfP Community Course: Ιστορίες και Θεωρίες του Φύλου και της Σεξουαλικότητας

Ανοικτό κάλεσμα | Community Course
“Let’s Talk About ‘Sex’ Baby”
Ιστορίες και θεωρίες του φύλου και της σεξουαλικότητας

 

Ξαγρυπνάς τα βράδια προσπαθώντας να καταλάβεις τι είναι η επιτελεστικότητα του φύλου; Αντί για πρόβατα μετράς ουσιοκρατικές αντιλήψεις για να σε πάρει ο ύπνος; Σε προβληματίζει η ανάδυση της τρανσφοβίας στον φεμινισμό; Εάν βασανίζεσαι γενικά από τέτοια ερωτήματα, αυτό το μάθημα θα σου γεννήσει ακόμα περισσότερα!

Το μάθημα θα εξετάσει θεωρίες σχετικές με το φύλο και τη σεξουαλικότητα, τοποθετώντας τα σε ιστορικοπολιτικό και κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (Πες το γρήγορα δέκα φορές!). Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο των ΗΠΑ και της Γαλλίας από την μεταπολεμική περίοδο μέχρι την ανάδυση νέων κοινωνικών κινημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Θα εστιάσουμε στην άνθιση και μεταλλαγή φεμινιστικών και ΛΟΑΤΚΙ+ κινημάτων στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, εξερευνώντας πώς διαμορφώνονται, διαπραγματεύονται και μεταμορφώνονται επιθυμίες, υποκειμενικότητες και ταυτότητες. Το μάθημα θα εξερευνήσει πτυχές που συχνά περιθωριοποιούνται στις κυρίαρχες ιστορικές αφηγήσεις, όπως, λόγου χάρη, η κινηματική δράση τρανς υποκειμένων στις απαρχές των νέων κοινωνικών κινημάτων, ή οι λεσβιακές επιθυμίες στις δεκαετίες της μεταπολεμικής περιόδου. Με αυτό το ιστορικό υπόβαθρο, θα μελετήσουμε την ανάδυση της κουίρ πολιτικής και θεωρίας, τη σχέση τους με διεκδικήσεις οροθετικών ακτιβιστριών αλλά και τις μετατοπίσεις τους σε διάφορα πολιτισμικά συγκείμενα.

Σε μεθοδολογικό επίπεδο, οι συμμετέχουσες θα πειραματιστούν με τη μέθοδο της προφορικής ιστορίας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από φεμινίστριες και κουίρ ιστορικούς ως αντίδοτο στη συσκότιση περιθωριοποιημένων υποκειμενικοτήτων και συλλογικοτήτων στην ηγεμονική ιστορία. Οι συμμετέχουσες θα κληθούν να διεξάγουν μία προφορική ιστορία με ένα ή περισσότερα άτομα που έχουν συμμετάσχει σε κινήματα ή διεκδικήσεις στους φεμινιστικούς ή και ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτικούς χώρους, ή ειδάλλως που έχουν βιώματα σχετικά με την ύλη του μαθήματος (στην περίοδο 1974-2010).

Στο μάθημα, επιπλέον, θα μελετήσουμε σύγχρονες οντολογικές και πολιτικές θεωρίες φύλου και σεξουαλικότητας. Με αφετηρία μία γενεαλογία του φύλου και της σεξουαλικότητας (εστιάζοντας στο έργο της Μποβουάρ και του Φουκώ), θα εξετάσουμε εννοιολογήσεις του φύλου (π.χ., σε τί αποσκοπεί και κατά πόσο υφίσταται η διάκριση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου;), τη σχέση μεταξύ φύλου και σεξουαλικότητας, τη σχέση μεταξύ πατριαρχίας, καπιταλισμού και αποικιοκρατίας, αλλά και τη θεωρία της επιτελεστικότητας. Θα συζητήσουμε πώς ορισμένες εννοιολογήσεις του φύλου και της σεξουαλικότητας έχουν συνεισφέρει ή βασίζονται σε πολιτικούς αποκλεισμούς και αποσιωπήσεις. Τέλος θα αναζητήσουμε τις συνυφάνσεις του φύλου και της σεξουαλικότητας με πολλαπλούς άξονες καταπίεσης και εκμετάλλευσης. Πώς διανοίγονται ορίζοντες για συμμαχίες και ανατρέπονται στεγανές οριοθετήσεις του πολιτικού υποκειμένου;

Στόχοι

  • Εξοικείωση με κεντρικές έννοιες στη μελέτη φύλου και σεξουαλικότητας
  • Εξοικείωση με τις βασικές αρχές της μεθόδου της προφορικής ιστορίας
  • Κατανόηση κεντρικών διαμαχών στο εσωτερικό κινημάτων σχετικών με φύλο και σεξουαλικότητα, αλλά και των συσχετισμών και συγκρούσεων μεταξύ του φεμινιστικού και του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος
  • Αντίληψη του πώς συνομιλούν οι διάφορες θεωρήσεις, αφηγήσεις και πολιτικές φύλου και σεξουαλικότητας σε διαφορετικά ιστορικά και χωρικά πλαίσια 
Πότε; Κάθε Δευτέρα, 18:00-21:00 από τις 4 Νοεμβρίου μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου. 13 τρίωρες συναντήσεις (39 διδακτικές ώρες), μία βραδιά κινηματογραφικής προβολής Παρασκευή (20 Δεκεμβρίου) και μία ημερίδα (17 Φεβρουαρίου) στην οποία οι συμμετέχουσες του μαθήματος θα παρουσιάσουν και συζητήσουν την προφορική ιστορία που διεξήγαγαν στο πλαίσιο του μαθήματος.
Πού; Το μάθημα θα λάβει χώρα στο Φεμινιστικό Αυτόνομο Κέντρο Έρευνας (Αγίου Παντελεήμονος 7β, 104 46 Αθήνα). Βλ. www.feministresearch.org
Ποι@; Οι 4 συν-διδάσκουσες είναι η Μπέσυ Πολυκάρπου, η Βιβή Παπανικόλα, η Νιόβη Εμμανουήλ και η Άννα Καραστάθη. Αποτελούν μία διεπιστημονική ομάδα συνθέτοντας φιλοσοφικές, ανθρωπολογικές και αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις με τις σπουδές φύλου.

10 συμμετέχουσες,* οι οποίες μπορούν να είναι φοιτήτριες/ερευνήτριες/καθηγήτριες σπουδών φύλου ή και συναφών κλάδων, ακτιβίστριες, συγγραφείς, μεταφράστριες, καλλιτέχνες, ή άτομα που ενδιαφέρονται για τα θέματα και τις μεθοδολογίες που πραγματεύεται το μάθημα. Οι συμμετέχουσες θα πρέπει να έχουν καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών, καθώς μέρος της βιβλιογραφίας θα είναι στα αγγλικά και δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Το τελικό συλλογικό κείμενο που συνθέτει τις προφορικές ιστορίες που θα διεξάγουν οι συμμετέχουσες στο πλαίσιο του μαθήματος θα είναι στα ελληνικά.

Δέσμευση συμμετοχής: Οι συμμετέχουσες δεσμεύονται να παρακολουθήσουν τις 13 3-ώρες συνεδριάσεις και να συμμετέχουν στην ημερίδα κατά την ολοκλήρωση του μαθήματος. 

*Η χρήση του θηλυκού γένους είναι συμπεριληπτική προς όλα τα φύλα.

Πώς; Η παιδαγωγική μας προσέγγιση αντλεί από φεμινιστικές, απο-αποικιακές, αντι-ιεραρχικές επιστημολογίες. Τα μαθήματα στο ΦΑΚ Έρευνας χρησιμοποιούν διερευνητικές1 μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης οι οποίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση των συμμετεχουσών ως δρώντα υποκείμενα και την αναγνώριση και ανάπτυξη των προϋπάρχουσων τους γνώσεων. Βασιζόμαστε σε οριζόντιες σχέσεις οι οποίες διαταράσσουν και αποδομούν τις ιεραρχίες μεταξύ «διδάσκουσας» και «σπουδάστριας».

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -COMMUNITY COURSE

 

Αποστολή δήλωσης ενδιαφέροντος σε μορφή pdf/word στο info@feministresearch.org μέχρι την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, 23:59.


 

1 Η διερευνητική μάθηση αποτελεί μια διαδικασία αυτο-κατευθυνόμενης μάθησης, η οποία ακολουθεί τα εξής στάδια: (1) αναρωτιέμαι (2) διερευνώ (3) δημιουργώ (4) συζητώ (5) αναστοχάζομαι. Σύμφωνα με τη διερευνητική παιδαγωγική μέθοδο, οι μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόζονται, συνάδουν με τη στάση του ερευνητή/της ερευνήτριας η οποία διέπει την επιστημονική δραστηριότητα. Εν τέλει, ο στόχος της μεθόδου διερευνητικής μάθησης είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου δεν διερευνούμε απλώς ερωτήσεις που τίθενται από άλλους, αλλά διατυπώνουμε τα δικά τους ερευνητικά ερωτήματα, μετατρέποντας τη μάθηση από μία εξωγενή σε μία ενδογενή διαδικασία.

 

Διαβάστε Επίσης  «Το νοσηλευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα μέσα από το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ» | Η οπτική του κοινωνικού φύλου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!