Η Πρόοδος για κάθε παιδί στην εποχή των SDGs

Ο βαθμός στον οποίο ο κόσμος υλοποιεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (SDGs) θα επηρεάσει άμεσα το μέλλον εκατομμυρίων παιδιών – και συνεπώς το κοινό μας μέλλον ως παγκόσμια κοινότητα. Οι Στόχοι SDGs έχουν παγκόσμιο εύρος και το κάλεσμα τους να μην μείνει κανένας πίσω τοποθετεί τους πιο ευάλωτους και περιθωριοποιημένους ανθρώπους – συμπεριλαμβανομένων των παιδιών – στην κορυφή της Ατζέντας.

Η πρώτη συνολική αξιολόγηση σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων SDG για τα παιδιά, “Πρόοδος για κάθε παιδί στην εποχή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Progress for Every Child in the SDG Era)”, αξιολογεί τις επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί στον κόσμο μέχρι σήμερα όσον αφορά τους SDGs, εστιάζοντας σε 44 δείκτες που αφορούν άμεσα το πιο σημαντικό τμήμα του 2030: τα παιδιά.

Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι οι περισσότερες χώρες δεν έχουν επαρκή στοιχεία για να εκτιμήσουν κατά πόσο βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη καθενός από τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ένας πολύ μεγάλος αριθμός χωρών χρειάζεται να επιταχύνει την πρόοδο.

 

44 δείκτες που συνδέονται με το παιδί είναι ενσωματωμένοι στους 17 SDGs.

Η έκθεση ταξινομεί αυτούς τους δείκτες σε πέντε διαστάσεις που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών.

 

Κάθε παιδί επιβιώνει και ευημερεί

Η πρόοδος σε σχέση με τους παγκόσμιους στόχους του 2030 είναι σχετικά υψηλή σε αυτή τη διάσταση, με μια μικρή πλειονότητα των στόχων να έχουν ήδη επιτευχθεί ή να βρίσκονται σε καλή πορεία, μεταξύ εκείνων των χωρών για τις οποίες υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί, η κάλυψη των δεδομένων είναι επίσης μεγαλύτερη μεταξύ των πέντε διαστάσεων – με τις περισσότερες χώρες να αναφέρουν τους περισσότερους δείκτες.

Οι 12 δείκτες που εξετάστηκαν εδώ περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της θνησιμότητας κάτω των πέντε ετών, τον υποσιτισμό και τις νέες μολύνσεις από τον ιό HIV, καθώς και παρεμβάσεις όπως η φροντίδα τοκετού και η ανοσοποίηση.

 

Κάθε παιδί μαθαίνει

Μόνο μια μικρή μειονότητα χωρών μπορεί να ισχυριστεί ότι βρίσκεται σε καλή πορεία σε αυτή τη διάσταση – ενώ τα δεδομένα είναι ανεπαρκή για να αναδειχθούν οι τάσεις για τον μεγαλύτερο αριθμό χωρών και δεικτών, αντανακλώντας την επείγουσα ανάγκη θεσμοθέτησης νέων μεθοδολογιών μέτρησης για τη μάθηση.

Οι 5 δείκτες που αξιολογούνται εδώ περιλαμβάνουν τη μέτρηση της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επίτευξη των κατάλληλων μαθησιακών αποτελεσμάτων και την πρόσβαση σε νερό, αποχέτευση και υγιεινή στα σχολεία.

 

Κάθε παιδί προστατεύεται από τη βία και την εκμετάλλευση

Οι πολύ φιλόδοξοι παγκόσμιοι στόχοι και ένα σχετικά ανεπαρκές πλαίσιο παρακολούθησης για αυτή τη διάσταση σημαίνει ότι ένας πολύ μικρός αριθμός χωρών βρίσκεται σε καλή πορεία για να επιτύχει μόνο μερικούς από τους δείκτες που αναλύονται εδώ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδομένα είναι ανεπαρκή για την αποκάλυψη των τάσεων.

Οι δέκα δείκτες που εξετάζονται εδώ περιλαμβάνουν τη σεξουαλική και συντροφική βία εναντίον των κοριτσιών, τη βίαιη πειθαρχία, την παιδική εργασία, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τον παιδικό γάμο και την καταγραφή των γεννήσεων.

 

Κάθε παιδί ζει σε ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον

Η πρόοδος αυτής της διάστασης είναι μικτή, με την πλειονότητα των δεικτών για τους στόχους να πληρούνται ή να βρίσκονται σε καλή πορεία, μεταξύ των χωρών και των δεικτών που υπάρχουν δεδομένα. Ωστόσο, πολλές χώρες διαθέτουν ανεπαρκή ή καθόλου δεδομένα.

Οι οκτώ δείκτες που εξετάστηκαν εδώ περιλαμβάνουν την εξάρτηση από τα καθαρά καύσιμα, τους θανάτους από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις καταστροφές και την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, αποχέτευση και υγιεινή.

 

Κάθε παιδί έχει μια δίκαιη ευκαιρία στη ζωή

Δεδομένου ότι πολλές χώρες μόλις τώρα καθιερώνουν βασικές γραμμές για την τυποποίηση της μέτρησης της παιδικής φτώχειας, είναι σχεδόν αδύνατο να αξιολογηθεί μέχρι στιγμής η πρόοδος σε αυτή τη διάσταση.

Οι 4 δείκτες που εξετάζονται εδώ περιλαμβάνουν τη διάσταση της εισοδηματικής φτώχειας όπως και της πολυδιάστατης φτώχειας και την κάλυψη κοινωνικής προστασίας.

 

 

Country Profile Greece 

Η UNICEF αποτελεί τον θεματοφύλακα και υποστηρικτή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η UNICEF είναι θεματοφύλακας για 7 παγκόσμιους δείκτες στόχων SDG (Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη) και υποστηρικτής για 10 ακόμη. Μέσα από αυτό το ρόλο, η UNICEF στηρίζει τις χώρες για την παραγωγή, ανάλυση και χρησιμοποίηση δεδομένων για αυτούς τους δείκτες για όλους τους πολίτες των χωρών. Αυτό περιλαμβάνει την ηγεσία ως προς την μεθοδολογική ανάλυση, την ανάπτυξη διεθνών προτύπων και την καθιέρωση μηχανισμών για την συλλογή και διακρίβωση εθνικών δεδομένων και τη διατήρηση παγκόσμιων βάσεων δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για την Unicef και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Πηγή: data.unicef.org

Απόδοση / Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας 2020 | "Χτίζοντας την ανθεκτικότητα των αγροτισσών την εποχή του Covid-19"

Be the first to comment on "Η Πρόοδος για κάθε παιδί στην εποχή των SDGs"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!