Κοινωνική Πολιτική – Επιστημονικό Περιοδικό Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής, 11ο τεύχος

Κυκλοφόρησε το 11ο τεύχος “Κοινωνική Πολιτική” του Επιστημονικού Περιοδικού της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής

Editorial
Κοινωνική Πολιτική
Επιστημονικό Περιοδικό ΕΕΚΠ,
11ο τεύχος

Κώστας Δημουλάς,
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΚΠ

Τα τελευταία χρόνια, ως απόρροια της παρατεταμένης πιστωτικής και δημοσιονομικής κρίσης και όχι µόνο, έχουν συντελεστεί τεκτονικού χαρακτήρα αλλαγές στην κοινωνική πολιτική που µε τη σειρά τους μεταβάλουν το χαρακτήρα, τις κατευθύνσεις αλλά και τις επιπτώσεις των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Ένα από τα πιο παρατεταμένα προβλήματα και ίσως «αδιέξοδα» που ανέκυψαν, στο επικρατούν, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, περιβάλλον συρρίκνωσης των κοινωνικών και εν γένει των δηµόσιων δαπανών, είναι αυτό του ασφαλιστικού και ειδικότερα του «συνταξιοδοτικού ζητήματος». Τα αυστηρά δημοσιονομικά πλαίσια της Ευρωζώνης, σε συνδυασμό µε τις βαθιές δημογραφικές αλλαγές αλλά και την «εγκατάλειψη» του μοντέλου της πλήρους απασχόλησης στις περισσότερες προηγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες, προκάλεσαν μεγάλες περικοπές στις ασφαλιστικές παροχές και οδήγησαν στην αυστηροποίηση των κριτηρίων απόκτησης ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων χωρίς, προς το παρόν, να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Επιπλέον, οι περισσότερες κυβερνήσεις των τελευταίων ετών επιδίωξαν τη διαφοροποίηση των βασικών παραμέτρων αλλά και των θεμελίων της ασφάλισης προς ένα περισσότερο κεφαλαιοποιητικό και ατομικής απόδοσης σύστημα. Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι προαναφερόμενες δυστοκίες και αναδιατάξεις εμφανίζουν ακραία χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις τους δεν έχουν ακόμα μελετηθεί σε βάθος.

 

 

Το παρόν τεύχος του περιοδικού «Κοινωνική Πολιτική» στοχεύει στην ανάδειξη των παραπάνω μεταβολών µε το ειδικό αφιέρωμα πού περιλαμβάνεται σε αυτό και επιμελήθηκαν οι Μενέλαος Θεοδωρουλάκης και Βαγγέλης Κουμαριανός. Το αφιέρωμα επικεντρώνεται στις πρόσφατες εξελίξεις στην κοινωνική ασφάλιση και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους και αποτελείται από τρία επιστημονικά άρθρα, που το καθένα φωτίζει ιδιαίτερες διαστάσεις του «συνταξιοδοτικού ζητήματος» στην Ελλάδα.

Στο πρώτο και αρκετά εκτεταμένο άρθρο µε τίτλο «Ελαστικές μορφές απασχόλησης και οι επιπτώσεις στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης», οι επιμελητές του αφιερώματος Θεοδωρουλάκης και Κουμαριανός, αναλύουν τις επιδράσεις των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στη βιωσιμότητα αλλά και τις παροχές του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα, τεκμηριώνοντας τα επιχειρήματά τους σε πρωτότυπα στοιχεία για την απασχόληση και την ασφάλιση που τα συνδυάζουν ευρηματικά µε αυτά των στατιστικών αρχών.

Στο δεύτερο άρθρο µε τίτλο, «∆ημογραφία, οικονομική κρίση και κοινωνική ασφάλιση» οι Σάββας Ροµπόλης και Βασίλης Μπέτσης πραγματεύονται το φλέγον ζήτημα της δημογραφικής  γήρανσης, τους τρόπους που αυτό αξιοποιήθηκε από τους δανειστές του ελληνικού κράτους για την επιβολή περικοπών και διαρθρωτικών αλλαγών στο συνταξιοδοτικό σύστημα και τα αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν αναφορικά µε τη βιωσιμότητα του. Παράλληλα εξετάζοντας, επισταμένα, τα διάφορα σενάρια δημογραφικών και οικονομικών προβολών, διατυπώνουν εναλλακτικές προτάσεις για τη διασφάλιση των συντάξεων χωρίς περαιτέρω μειώσεις.

Στο τρίτο και τελευταίο άρθρο του αφιερώματος έχει ως τίτλο «IORP II: Οι αλλαγές που επιφέρει στη λειτουργία των φορέων επαγγελματικής ασφάλισης και η σημασία της για την εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα» και επικεντρώνεται στο ζήτημα της εποπτείας της επαγγελματικής ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα, η συγγραφέας του Ολυμπία Μαυροκώστα, αναλύει τους νέους κανόνες εποπτείας και εµπλοκής των µελών και δικαιούχων, μέχρι και το πεδίο της διαχείρισης κινδύνων, αναδεικνύοντας την προοπτική για σημαντικές εξελίξεις στο δυναμικό πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης.

Συµπληρωµατικά προς το αφιέρωµα στην Κοινωνική Ασφάλιση, στο παρόν τεύχος, περιλαμβάνονται δύο ακόμα επιστημονικές εργασίες που θίγουν επίκαιρα και άκρως ενδιαφέροντα θέματα για την κοινωνική πολιτική στον 21ο αιώνα.

Το άρθρο του Βλάσση Μισσού µε τίτλο «∆ίχτυ προστασίας: Η πολιτική οικονομία της εισοδηματικής φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης» εξετάζει το γενικότερο δημοσιονομικό σκεπτικό λειτουργίας του νέου υποτιμημένου μηχανισμού επιδοματικής πολιτικής που επιβλήθηκε στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας και εσωτερικής υποτίμησης στην Ελλάδα, καθώς και το ρόλο του στη διαχείριση της εισοδηματικής φτώχειας. Παράλληλα, προτείνει έναν διαφοροποιημένο, από τους επικρατούντες, δείκτη αποτύπωσης του ποσοστού φτώχειας, ώστε να παρακαμφθούν οι αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τη συμβατική εκδοχή του.

Τέλος, το άρθρο της Αικατερίνης Ντάφλου µε τίτλο «Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και έφηβοι μαθητές: χρήση και αντιλήψεις» επικεντρώνεται στη μελέτη της χρήσης των τεχνολογιών κινητών τηλεφώνων, στον επικοινωνιακό προβληματισμό και στη διαδικασία μάθησης µε τη χρήση των μέσων πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

Τεύχος 11_Μέρος Α’

Τεύχος 11_Μέρος Β’

 

Διαβάστε Επίσης  H περιοδολόγηση της έννοιας της φροντίδας στην κοινωνική πολιτική και η σχέση της με το φύλο: από τον δυϊσμό στη σύνθεση και στη διαφορά

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!