Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) οργανώνει περιόδους πρακτικής άσκησης δύο φορές το χρόνο.

Το ECDC είναι ένας οργανισμός της ΕΕ που αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού έναντι λοιμωδών νοσημάτων, μεταδοτικών ασθενειών, όπως η γρίπη, το HIV/AIDS. Το ECDC συνεργάζεται με τους εθνικούς φορείς προστασίας της υγείας με σκοπό την ενίσχυση και ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης και έγκαιρου συναγερμού όσον αφορά τις ασθένειες σε όλη την Ευρώπη.

 

Οι κύριοι στόχοι της πρακτικής άσκησης είναι να:

  • παρέχει στους νέους αποφοίτους πανεπιστημίου την εμπειρία του να δουλέψουν για το ECDC.
  • αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι , εμπειρία και γνώση των εργασιών του Οργανισμού επί καθημερινής βάσεως.
  • δοθεί η ευκαιρία σε νέους αποφοίτους πανεπιστημίου να θέσουν σε εφαρμογή τις γνώσεις που απόκτησαν  κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, και τομείς σπουδών σχετικούς με τον Οργανισμό

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους ειδικευμένους στους ακόλουθους τομείς: Clinical Infectious Diseases, μικροβιολογία, δημόσια υγεία, επιδημιολογία, στατιστική ή / και μοντελοποίηση των μολυσματικών ασθενειών, κοινωνικές επιστήμες, ιατρική πληροφορική, επιστημονική αναγνώριση κινδύνων, καθώς και άλλα συναφή πεδία.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • είναι υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψήφιων χωρών, ή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας,
  • έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού επιπέδου) και να έχουν λάβει το πτυχίο τους   ή το ισοδύναμό του μέχρι τη  λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,
  • έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας εργασίας του ECDC (Αγγλικά). Η γνώση άλλων γλωσσών της ΕΕ αποτελεί επιπρόσθετο  προσόν,

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να έχουν ήδη λάβει μέρος σε οποιοδήποτε είδος άσκησης (επίσημο ή ανεπίσημο, αμειβόμενη ή μη) σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή οργανισμό, ή να έχουν δουλέψει στο παρελθόν σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο.

 

Τοποθεσία: Σουηδία

Μηνιαίο Επίδομα: 1.460 Ευρώ. Καλύπτονται επίσης τα αεροπορικά έξοδα.

Διάρκεια: 3 -9 μήνες

Προθεσμία: 8 Δεκεμβρίου 2019

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Διαβάστε Επίσης  Θέσεις Εργασίας στον Π.Ο.Υ. (Open Vacancies@WHO) | Closing Dates: Sep 28 - Oct 10, 2020

Be the first to comment on "Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!