Προκήρυξη Υποτροφιών για Προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων του ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας καθηγητή Κωβαίο Δημήτριο, προκηρύσσει την χορήγηση 70 Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το έτος 2020.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται σε χώρους εκπαίδευσης των τμημάτων ή άλλων δομών του ΑΠΘ (π.χ. Κέντρο Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υποστήριξης, υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ, Βιβλιοθήκες, Αγρόκτημα ΑΠΘ κ.ο.κ.). Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 1080 ευρώ.

Αριθμός υποτρόφων
Ο αριθμός υποτρόφων καθορίζεται ως εξής:
Α) Σε κάθε τμήμα θα χορηγηθεί μια (1) υποτροφία σε προπτυχιακό/-ή φοιτητή/-τρια
Β) Δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακούς /-ές φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
Γ) Δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.
Δ) Είκοσι τέσσερεις (24) υποτροφίες για προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες επιπλέον της ως άνω ομάδας (Α) ανεξαρτήτως του Τμήματος φοίτησης τους. Η επιλογή των είκοσι τεσσάρων υποτρόφων (2) θα γίνει από τους αναπληρωματικούς όλων των Τμημάτων (για την υποστήριξη των φοιτητών ΑΜΕΑ, τις Βιβλιοθήκες κ.α.).
Η τελική επιλογή των προπτυχιακών υποτρόφων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Υποέργου (1) «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καταθέτουν την αντίστοιχη αίτηση υποψηφιότητας (Συνημμένα 1 και 2) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναγράφονται στην αίτηση) στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων τους έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2019.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ_ΑΠΘ

Διαβάστε Επίσης  Οι Υποτροφίες της HELMEPA για το 2020-2021

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!