Πρόσληψη 300 ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής

Πρόσληψη συνολικά 300 ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020. Την έγκριση αιτήματος για πρόσληψη τακτικού προσωπικού 289 θέσεων και 11 θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση.

Για την τελική διαμόρφωση των αιτημάτων της Περιφέρειας Αττικής και την κατάρτιση του τελικού πίνακα των αιτημάτων κάλυψης κενών θέσεων ελήφθησαν υπόψη τα υφιστάμενα κενά οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο και οι αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού όπως προέκυψαν κατά το έτος 2019. Επιπλέον δόθηκε προτεραιότητα σε τομείς που αφορούν την καλύτερη εξυπηρέτηση της προστασίας της υγείας των πολιτών, καθώς και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Οι θέσεις που ζητεί να καλυφθούν η Περιφέρεια αφορούν μεταξύ άλλων δικηγόρους με έμμισθη εντολή, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Ιατρών και Οδοντιάτρων, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και Φαρμακοποιών Ελεγκτών, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων και άλλων ειδικοτήτων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

dasta.auth.gr

Διαβάστε Επίσης  Ψυχολόγος στην ΑΡΣΙΣ | Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Be the first to comment on "Πρόσληψη 300 ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!