Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ | Προφίλ υγείας: Ελλάδα 2019

Η πρωτοβουλία «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ» έχει ως στόχο να καταστήσει τις πληροφορίες, την εμπειρογνωμοσύνη και τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με τα συστήματα υγείας εύκολα προσβάσιμες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σε όλους όσοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών για την υγεία.

Τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά επωφελείται από τις εργασίες του  Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας (Παρατηρητήριο), στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για την υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η πρωτοβουλία «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ» συγκεντρώνει τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για την υγεία και τα καταγράφει σε μια σειρά συνοπτικών και εύπεπτων εκθέσεων.

Ο επαναλαμβανόμενος κύκλος «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ» αποτελείται από τέσσερα κύρια στάδια:

  1. Η κοινή έκθεση του ΟΟΣΑ και της Επιτροπής με τίτλο «Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη» αποτελεί το σημείο εκκίνησης κάθε κύκλου «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ» παρουσιάζοντας μια οριζόντια και διακρατική αξιολόγηση των επιδόσεων των εθνικών συστημάτων υγείας στην ΕΕ.
  2. Στα επιμέρους προφίλ υγείας ανά χώρα, προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας της ΕΕ, αξιολογούνται τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις των αντίστοιχων συστημάτων υγείας.
  3. Η συνοδευτική έκθεση, η οποία δημοσιεύεται μαζί με τα προφίλ υγείας ανά χώρα, παρουσιάζει ορισμένες από τις σημαντικότερες τάσεις στην αναμόρφωση των συστημάτων υγείας μας.
  4. Στο τέλος του διετούς κύκλου, οι υγειονομικές αρχές των χωρών της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν εθελούσιες ανταλλαγές με τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ», για να συζητήσουν τα πορίσματα και πιθανά μέτρα πολιτικής.

 

 

 

Προφίλ υγείας ανά χώρα

Εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ και του Παρατηρητηρίου κατάρτισαν ένα σύνολο 30 προφίλ υγείας ανά χώρα, που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Τα προφίλ υγείας ανά χώρα έχουν σχεδιαστεί για να αποτελέσουν μια ενιαία πηγή γνώσεων και πληροφόρησης σχετικά με το σύστημα υγείας μιας χώρας, υπό το πρίσμα της σύγκρισης με όλες τις χώρες της ΕΕ.

Τα προφίλ υγείας ανά χώρα αποτελούν ολοκληρωμένο πόρο που καλύπτει τις πιο πρόσφατες προκλήσεις πολιτικής στον τομέα της υγείας και τους τρόπους αντιμετώπισής τους σε κάθε χώρα. Κάθε προφίλ είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει εμβριθείς αλλά και σύντομες πληροφορίες, ώστε η ανάλυση να είναι προσιτή και χρήσιμη στο ευρύ κοινό. Παρά το γεγονός ότι τα προφίλ έχουν καταρτιστεί βάσει τυποποιημένου υποδείγματος και μεθοδολογίας, το κέντρο βάρους κάθε προφίλ έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, ώστε να μεγιστοποιείται η συνάφεια κάθε ανάλυσης. Από την πρώτη έκδοσή τους το 2017, τα προφίλ υγείας ανά χώρα έχουν καταστεί πηγή γνώσεων και πληροφοριών για την κοινότητα πολιτικής για την υγεία.

Κάθε εθνικό προφίλ υγείας παρέχει συνοπτική εικόνα της κατάστασης της υγείας στην οικεία χώρα, των παραγόντων που είναι καθοριστικοί για την υγεία (με έμφαση στους συμπεριφορικούς παράγοντες κινδύνου), της οργάνωσης του συστήματος υγείας, καθώς και ανάλυση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ανθεκτικότητας του κάθε συστήματος υγείας.

Προφίλ υγείας : Ελλάδα 2019

Βασικά Συμπεράσματα

  • Η επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό αποτελεί μείζονα απειλή για τη δημόσια υγεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη βελτίωση των γνώσεων για την υγεία, την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την ενεργητική συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας.
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι να ωφεληθούν και κάποιοι να ζημιωθούν. Τα άτομα που θα ωφεληθούν περισσότερο από την κινητή υγεία και άλλα τέτοια ψηφιακά εργαλεία μπορεί να είναι εκείνα με τις λιγότερες πιθανότητες εύκολης πρόσβασης σ’ αυτά τα εργαλεία.
  • Τα κενά όσον αφορά την προσβασιμότητα στην υγειονομική περίθαλψη εξακολουθούν να αποτελούν αναμφισβήτητα πραγματικότητα στην ΕΕ. Τόσο οι κλινικές ανάγκες όσο και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των ασθενών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και των πολυάριθμων σχετικών εμποδίων.
  • Οι καινοτομίες στον συνδυασμό δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας παρέχουν μεγάλες δυνατότητες για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας. Ελπιδοφόρα παραδείγματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας υπάρχουν σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου των νοσοκόμων και των φαρμακοποιών.
  • Ο κύκλος ζωής των φαρμάκων αποδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο συνεργασίας των κρατών μελών με σκοπό την εξασφάλιση ασφαλών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών θεραπειών, καθώς και όλου του φάσματος από τις ορθολογικές δαπάνες μέχρι την υπεύθυνη συνταγογράφηση.

 

ec.europa.eu

 

Διαβάστε Επίσης  UNODC World Drug Report 2020: Η παγκόσμια χρήση ναρκωτικών αυξάνεται ενώ o COVID 19 έχει εκτεταμένο αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές ναρκωτικών

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!