Οι άνδρες εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας

Τα τελευταία χρόνια έχουν χαρακτηριστεί από τη μείωση των ποσοστών ανεργίας στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Ενώ αυτά τα στοιχεία απεικονίζουν μια εύρωστη αγορά εργασίας, αποκρύπτουν επίσης άλλες πτυχές, όπως τους ανθρώπους που δεν απασχολούνται και δεν αναζητούν εργασία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, το ποσοστό των ανενεργών αντρών αναμένεται πως θα ανέρθει στο 40% στη Νότια Ευρώπη το 2020, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των περιφερειών του κόσμου, ξεπερνώντας το ποσοστό των 20 ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου (G20), όπου προβλέπεται πως θα αυξηθεί κατά περίπου 25%.

Οι άνθρωποι δεν εργάζονται για πολλούς λόγους, πολλές φορές κατ’επιλογήν όπως εξαιτίας σπουδών ή συνταξιοδότησης, και ορισμένες φορές για λόγους ανωτέρας βίας, όπως μια ασθένεια ή την φροντίδα κάποιου συγγενικού προσώπου. Το ποσοστό επηρεάζεται από μια σειρά πολιτιστικών και οικονομικών παραγόντων. Ακόμη και έτσι, το πως εξελίσσονται τα στατιστικά αυτά στοιχεία μπορεί να προσφέρει μία πολύτιμη απεικόνιση των μεταβολών των δημογραφικών τάσεων και του μέλλοντος της εργασίας.

Ο διαχωρισμός των δεδομένων κατά φύλο παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι ενώ τα χάσματα στην συμμετοχή παραμένουν μεγάλα σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλού οι αυξημένες ευκαιρίες για τις γυναίκες έχουν βοηθήσει στη μείωση των ποσοστών των ανενεργών ατόμων. Για παράδειγμα, στη Δυτική Ευρώπη, το ποσοστό των ανενεργών γυναικών προβλέπεται να μειωθεί στο 46% το 2020 από το 55% που ήταν το 1990.

Σε αντίθεση, και σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,  η αναλογία των ανενεργών αντρών προβλέπεται να αυξηθεί σε όλες τις περιφέρειες, με το χαμηλότερο ποσοστό της τάξης του 19% να προβλέπεται για την ανατολική Αφρική, μια περιοχή που περιλαμβάνει την Αιθιοπία, την Κένυα, τη Ρουάντα και την Τανζανία.

 

Men’s inactivity rates on the rise across regions

 

Ενώ ορισμένες αιτίες που συνεισφέρουν στο φαινόμενο της οικονομικής αδράνειας είναι θετικοί – μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, συνταξιοδότηση σε νεαρότερη ηλικία ή παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – η μετατόπιση αυτή οδηγεί σε ορισμένες προκλήσεις, μειώνοντας πιθανόν το ποσοστό των ανθρώπων που απασχολούνται συγκριτικά με αυτούς που δεν απασχολούνται.

Σύμφωνα με την Eurostat, η συνταξιοδότηση ήταν ο πιο συχνός λόγος για τον οποίο βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας οι άντρες στην Ευρώπη, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, ενώ η δεύτερη αιτία ήταν η ασθένεια ή η αναπηρία.

Ταξινομώντας ηλικιακά διαφαίνεται ο ρόλος που επιτελεί ο δημογραφικός παράγοντας, με ένα ποσοστό 8% των αντρών μεταξύ 25-54 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέπεται πως θα είναι ανενεργοί το 2020, αντίστοιχα με άλλα έθνη υψηλού εισοδήματος.

Μεταξύ των αντρών ηλικίας 55-64 ετών, το ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται να είναι 31%, σε σύγκριση με 29% για την Βόρεια Αμερική και 26% για τις 20 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου.

Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες υποδεικνύουν έναν υψηλότερο δείκτη εξάρτησης σε σχέση με την εργασία και αυτό με τη σειρά του γεννά ερωτήματα σχετικά με εάν οι άνθρωποι θα επιθυμούν ή θα χρειάζεται να εργάζονται για περισσότερα έτη και επίσης τον τρόπο κατανομής των πόρων. Η διάμεση ηλικία του εργατικού δυναμικού θα είναι μεγαλύτερη των 40 ετών σε πολλά μέρη του κόσμου το 2020, όπως δείχνουν οι προβολές της ILO, με διακύμανση από 31 έτη στον Νίγηρα και το Αφγανιστάν, έως τα 48 έτη στις Αμερικανικές Παρθένους Νήσους και τα 47 έτη στην Ιαπωνία.

Η ενίσχυση των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας με τις κατάλληλες δεξιότητες κρίνεται πολύ σημαντική, καθώς, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 40% των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν μεταξύ του 2005 και του 2016 ήταν σε τομείς εργασίας ψηφιακής έντασης.

Τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δημογραφικά δεδομένα υπογραμμίζουν την ανάγκη για αρκετές θέσεις εργασίας ώστε να διατηρηθούν όσοι επιθυμούν ή έχουν ανάγκη να εργάζονται εντός του εργατικού δυναμικού.

 

Μετάφραση/ Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: ilostat.ilo.org

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας 2020

Be the first to comment on "Οι άνδρες εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!