Δημόσια Πρόσκληση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) για προσφορά υπηρεσιών στην εφαρμογή Προγραμμάτων Συνεργασίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παράσχουν υπηρεσίες για την εφαρμογή των προγραμμάτων συνεργασίας  της CEPEJ (Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης), τα οποία έχουν στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά τα επόμενα δύο χρόνια, να υποβάλουν σχετική προσφορά.

Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν ειδικότερα την διανοητική υποστήριξη και συνδρομή στους τομείς της αξιολόγησης των δικαστικών στατιστικών, της αποτελεσματικότητας και της διαχείρισης του δικαστικού χρόνου, της ποιότητας της δικαιοσύνης, της κυβερνοδικαιοσύνης και της διαμεσολάβησης.

Οι προσφέροντες/ουσες πρέπει να διαθέτουν:

  • πτυχίο νομικής ή δημόσιας διοίκησης, πολιτικών επιστημών, στατιστικών, κοινωνικών επιστημών ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
  • πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε τομείς που συνδέονται με τους στόχους των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν κατά την εφαρμογή των σχεδίων συνεργασίας της CEPEJ,
  • πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή/και της γαλλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή).

Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε έντυπη μορφή. Μόνο προσφορές που υποβάλλονται στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα θα θεωρούνται παραδεκτές.

 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Call for tenders for the provision of intellectual services in the implementation of CEPEJ cooperation programmes

 

Ενημερωτικά παρατίθενται τα εν εξελίξει προγράμματα συνεργασίας της CEPEJ:

ΑΛΒΑΝΙΑ, «Ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης στην Αλβανία» (SEJ III) – Κοινό πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Οριζόντιου Μηχανισμού Χρηματοδότησης για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία»,

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, «Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του δικαστικού συστήματος στο Αζερμπαϊτζάν» – Κοινό πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο  του Προγράμματος «Εταιρική Σχέση για τη Χρηστή Διακυβέρνηση” (PGG II),

ΙΣΠΑΝΙΑ, «Προώθηση της Διαδικτυακής Δικαιοσύνης στην Ισπανία μέσω της διαχείρισης αλλαγών και της βελτίωσης της συλλογής δεδομένων» – Πρόγραμμα με την Υπηρεσία Στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS),

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ, «Ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης στο Κοσσυφοπέδιο» (KoSEJ II) – Κοινό πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος του «Οριζόντιου Μηχανισμού Χρηματοδότησης για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία»,

ΛΕΤΟΝΙΑ, «Ενίσχυση της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη στη Λετονία μέσω της ενθάρρυνσης των υπηρεσιών διαμεσολάβησης και δικαστικής αρωγής, καθώς και της στήριξης της ανάπτυξης δικαστικών πολιτικών και της βελτίωσης της ποιότητας της δικαστικής διαχείρισης» – Πρόγραμμα με την Υπηρεσία Στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS),     

ΜΑΛΤΑ, «Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης στη Μάλτα» – Πρόγραμμα με την Υπηρεσία Στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS),    

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ, «Υποστήριξη για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του δικαστικού συστήματος στη Δημοκρατία της Μολδαβίας “– Κοινό πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της “Εταιρικής σχέσης για τη χρηστή διακυβέρνηση» (PGG II),

ΣΛΟΒΑΚΙΑ, «Συνεχιζόμενη υποστήριξη σε ένα σλοβακικό δικαστικό σώμα με καλές επιδόσεις»- Πρόγραμμα με την Υπηρεσία Στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS),

ΤΥΝΗΣΙΑ, «Βελτίωση της λειτουργίας, των επιδόσεων και της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη στην Τυνησία (AP-JUST)» – Κοινό πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΜΑΡΟΚΟ – Κοινό πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση «Διασφάλιση βιώσιμης δημοκρατικής διακυβέρνησης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νότια Μεσόγειο» (Νότιο Πρόγραμμα III).  

 

Διαβάστε Επίσης  Πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Be the first to comment on "Δημόσια Πρόσκληση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) για προσφορά υπηρεσιών στην εφαρμογή Προγραμμάτων Συνεργασίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!