Η Υ.Α. παρουσιάζει τις Συστάσεις της προς την Ε.Ε. ώστε το 2020 να γίνει το Έτος της Αλλαγής για την Προστασία των Προσφύγων

Ο Σομαλός πρόσφυγας Yusuf, όσο περιμένει να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αιτήματος ασύλου του, είναι εθελοντής πυροσβέστης στην πόλη Fürstenwalde της Γερμανίας. Οκτώβριος 2017. UNHCR_Christian Mang

9/1/2020

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) παρουσίασε μια σειρά από φιλόδοξες αλλά εφικτές Συστάσεις για τις Προεδρίες της Κροατίας και της Γερμανίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) το 2020. Οι δύο Προεδρίες και το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για την καλύτερη προστασία των αναγκαστικά εκτοπισμένων και των ανιθαγενών στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας παράλληλα τις χώρες υποδοχής.

«Καθώς μπαίνουμε σε μια νέα δεκαετία, και μετά την επιτυχία του Παγκόσμιου Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, η Ε.Ε. έχει την ευκαιρία στο πλαίσιο των Προεδριών της να κάνει το 2020 το έτος που θα φέρει την αλλαγή προς μια ισχυρή προστασία των προσφύγων», δήλωσε ο Gonzalo Vargas Llosa, Περιφερειακός Αντιπρόσωπος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Υ.Α.

Οι Συστάσεις της Υ.Α. προτείνουν ένα πραγματικά κοινό και υλοποιήσιμο σύστημα ασύλου εντός της Ε.Ε., μέσω βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και ενισχυμένης οικονομικής στήριξης για τις χώρες που φιλοξενούν αναγκαστικά εκτοπισμένους πληθυσμούς εκτός της Ε.Ε.

Εντός της Ε.Ε., θα πρέπει να εδραιωθούν δίκαιες και ταχείες διαδικασίες ασύλου ώστε να καθορίζεται γρήγορα ποιος χρήζει διεθνούς προστασίας και ποιος όχι. Όσοι πληρούν τα κριτήρια για να τους δοθεί προστασία θα πρέπει να τους χορηγείται γρήγορα καθεστώς και να λαμβάνουν στήριξη για την ένταξή τους. Σε όσους δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για να λάβουν οποιαδήποτε μορφή προστασίας θα πρέπει να τους παρέχεται βοήθεια για να επιστρέψουν.

Είναι επίσης απαραίτητος ο επιμερισμός της ευθύνης με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. που δέχονται έναν δυσανάλογο αριθμό αιτημάτων ασύλου προκειμένου να διασφαλιστεί ένα αληθινά κοινό και εφαρμόσιμο σύστημα ασύλου. Η Υ.Α. ενθαρρύνει και τις δύο Προεδρίες να προχωρήσουν τις εργασίες προς την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αλληλεγγύης, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για τη μετεγκατάσταση δίνοντας προτεραιότητα στην οικογενειακή ενότητα.

«Χαρακτηριστικό της τελευταίας δεκαετίας ήταν ο εκτοπισμός. Η νέα δεκαετία μπορεί να είναι, και πρέπει να είναι, η δεκαετία των λύσεων, ξεκινώντας από τώρα, το 2020», τόνισε ο Gonzalo Vargas Llosa. «Στηρίζοντας χώρες υποδοχής μεγάλων προσφυγικών πληθυσμών εκτός της Ευρώπης, η Ε.Ε. μπορεί επίσης να βοηθήσει τους πρόσφυγες να ευημερήσουν, όχι απλά να επιβιώσουν».

Με το 85% του παγκόσμιου προσφυγικού πληθυσμού να φιλοξενείται σε γειτονικές και αναπτυσσόμενες χώρες, χρειάζεται επίσης να ανανεωθεί και η οικονομική στήριξη. Η Υ.Α. καλεί τις Προεδρίες να εξασφαλίσουν ενισχυμένη και διαφοροποιημένη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης για αναπτυξιακή συνεργασία, προκειμένου να υποστηριχθούν περαιτέρω οι χώρες υποδοχής και να δοθεί η απαραίτητη βοήθεια στους αναγκαστικά εκτοπισμένους για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Ο επόμενος προϋπολογισμός της Ε.Ε. (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027) αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ε.Ε. για να επιδείξει παγκόσμια αλληλεγγύη προς τους αναγκαστικά εκτοπισμένους και τις χώρες υποδοχής τους.

Η Υ.Α. είναι έτοιμη να στηρίξει την Κροατική και τη Γερμανική Προεδρία, την Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη στις προσπάθειές τους για μεγαλύτερη αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες και τις χώρες που τους φιλοξενούν εντός της Ε.Ε. αλλά και παγκοσμίως.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο των Συστάσεων προς την Κροατική και τη Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αγγλικά εδώ.

 

unhcr.org/gr

 

Διαβάστε Επίσης  Καμπάνια "Opening Doors For Europe's Children” / «Ανοίγοντας Πόρτες για τα Παιδιά της Ευρώπης» 2014 – 2020: Μια (ακόμη) Χαμένη Ευκαιρία για τα παιδιά της Ελλάδας

Be the first to comment on "Η Υ.Α. παρουσιάζει τις Συστάσεις της προς την Ε.Ε. ώστε το 2020 να γίνει το Έτος της Αλλαγής για την Προστασία των Προσφύγων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!