Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων | Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020

Χρειάζονται φιλόδοξα μέτρα για τη μισθολογική ισότητα των φύλων, λέει το ΕΚ

  • Οι ευρωβουλευτές ζητούν δεσμευτικά μέτρα για ίσες αμοιβές μεταξύ των φύλων και τη μισθολογική διαφάνεια
  • Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών για ίση εργασία όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες (άρθρο 157 της ΣΛΕΕ)
  • Στα 16% το μέσο μισθολογικό χάσμα των φύλων στην ΕΕ (37% για τις συντάξεις)

 

Το ΕΚ ζητά από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, που θα συμπεριλαμβάνει μέτρα για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος των φύλων.

Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα Πέμπτη 30/1/2020 με 493 ψήφους υπέρ, 82 κατά και 79 αποχές, το Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της νέας Προέδρου της Επιτροπής να καταστήσει την «ίση αμοιβή για ίση εργασία» ως θεμελιώδη αρχή της νέας ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων που θα παρουσιαστεί τον Μάρτιο.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν η στρατηγική αυτή να περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών και τη μείωση του μισθολογικού χάσματος, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ισχυρά μέτρα για την εφαρμογή τους, σαφείς στόχους και συστήματα επιτήρησης για την καλύτερη διαχείριση των μεταρρυθμίσεων. Ζητούν επίσης την αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση του Μισθολογικού Χάσματος Μεταξύ των Φύλων μέχρι τα τέλη του 2020, η οποία θα πρέπει να θέσει σαφείς στόχους για τα κράτη μέλη για τη μείωση του χάσματος κατά τη διάρκεια των πέντε επόμενων χρόνων.

Για να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της μισθολογικής ανισότητας μεταξύ των φύλων, το Κοινοβούλιο παροτρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν επίσης σε υπηρεσίες παιδείας και παιδικής μέριμνας, καθώς και σε φιλικές προς τις οικογένειες εργασιακές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ίσης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στις συντάξεις είναι διπλάσιες από αυτές στην αγορά εργασίας, οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης κατάλληλες διατάξεις για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, όπως πιστώσεις για περιόδους περίθαλψης, επαρκείς ελάχιστες συντάξεις και επιδόματα χηρείας.

Η δια βίου μάθηση και η επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας απασχόληση και ευκαιρίες. Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές ζητούν την καλύτερη προώθηση της επιχειρηματικότητας, των πεδίων της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και της ψηφιακής εκπαίδευσης για τα κορίτσια από νεαρή ηλικία, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά στερεότυπα και να διασφαλιστεί η πρόσβαση των γυναικών σε αναπτυσσόμενους και καλά αμειβόμενους τομείς.

 

Σχετικές πληροφορίες

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ όσον αφορά τις ωριαίες αμοιβές ανέρχεται σε 16%αν και αυτό παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, ενώ το χάσμα μεταξύ των φύλων στις συντάξεις βρίσκεται στο 37%.

 

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (2019/2870(RSP))

Προσωρινή Έκδοση

 

Διαβάστε Επίσης  Έναρξη λειτουργίας του πρώτου σταθμού βιντεοεπικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους στο «Λαϊκό» Γενικό Νοσοκομείο

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!