Ουσιαστική ισότητα των φύλων | Ορισμός

Ορισμός

Η εκ των πραγμάτων (de facto) ισότητα, μέσω της οποίας διευρύνεται και κατοχυρώνεται στην πράξη η τυπική νομική ισότητα και η προστατευτική και διορθωτική ή επανορθωτική διάσταση της ισότητας και η οποία εφαρμόζεται στο σύνολο των εννόμων σχέσεων των φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως φύλου.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέσω της ουσιαστικής ισότητας των φύλων ειδικότερα διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες σε κάθε έκφανση του ιδιωτικού και δημόσιου βίου, αίρονται οι διακρίσεις και ανισότητες πολλαπλών μορφών και βελτιώνονται ουσιαστικά οι συνθήκες διαβίωσης των γυναικών παράλληλα και συμπληρωματικά με κάθε άλλη κείμενη διάταξη περί ισότητας των φύλων ή περί ίσης μεταχείρισης.

 

Σχετικοί όροι

Σχετιζόμενος: ίση κατανομή των οικιακών καθηκόντων

Ευρύτεροι όροι: ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες, ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών

 

 

Πηγή: EIGE / Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Διαβάστε Επίσης  Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο 10ετές σχέδιο για τη στήριξη των Ρομά στην ΕΕ

Be the first to comment on "Ουσιαστική ισότητα των φύλων | Ορισμός"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!