Σε κρίσιμο σημείο το χρηματοδοτικό χάσμα για την κάλυψη των βασικών επιπέδων κοινωνικής προστασίας

Περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως απαιτούνται για να διασφαλιστούν τα βασικά επίπεδα κοινωνικής προστασίας σε παγκόσμια κλίμακα

Μετάφραση/Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας επισημαίνει τα κρίσιμα χρηματοδοτικά χάσματα στην κοινωνική προστασία και παρέχει συστάσεις πολιτικής αναφορικά με τους τρόπους γεφύρωσης αυτών των χασμάτων.

Περισσότερα από 500 δις δολάρια ΗΠΑ ετησίως απαιτείται να επενδυθούν για να ανταποκριθούν οι χώρες στον βασικό πυρήνα μέτρων κοινωνικής προστασίας – γνωστά ως κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας – έως το 2030, αναφέρει πρόσφατη έκθεση της ILO.

Σύμφωνα με την Έκθεση, με τίτλο Measuring financing gaps in social protection for achieving SDG target 1.3: Global estimates and strategies for developing countries, οι δαπάνες με στόχο την κάλυψη θα πρέπει να αυξηθούν δραστικά ώστε να επιτευχθεί η καθολική προσέγγιση ενός βασικού πυρήνα μέτρων κοινωνικής προστασίας.

Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Χρηματικές μεταβιβάσεις σε παιδιά
  • Επιδόματα μητρότητας για μητέρες με νεογέννητα παιδιά
  • Επιδόματα αναπηρίας
  • Συντάξεις γήρατος | κοινωνικής ασφάλισης.

Βάσει ερευνών που διενεργήθηκαν σε 134 χώρες, τα ευρήματα καταδεικνύουν πώς τα επίπεδα κοινωνικής προστασίας καλύπτουν επί του παρόντος μόλις το 8,5 τοις εκατό των παιδιών και το 15,3 τοις εκατό των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Αντιθέτως, σε χώρες ανώτερου μεσαίου εισοδήματος καλύπτεται το 35 τοις εκατό των παιδιών και το 90 τοις εκατό των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας.

Πιστεύουμε ακράδαντα πώς η καθολική κοινωνική προστασία μπορεί να αποτελέσει επιτεύξιμο στόχο μέσω προγραμμάτων μαζικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας προς χώρες χαμηλού εισοδήματος”, υπογράμμισε η Valérie Schmitt, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της ΔΟΕ.

Η κοινωνική προστασία επιτελεί έναν κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες για να επιτευχθούν έως το 2030 οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), συμπεριλαμβανομένων των στόχων για την φτώχεια, την ισότητα των φύλων, την αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική μεγέθυνση, μεταξύ άλλων.

Πολλές χώρες μεσαίου και ανώτερου μεσαίου εισοδήματος διαθέτουν την εγχώρια δυνατότητα να δημιουργήσουν τους πόρους για την χρηματοδότηση ενός καθολικού κατώτατου ορίου κοινωνικής προστασίας, αναφέρουν οι συγγραφείς της Έκθεσης. Παρόλα αυτά, σημαντικά ποσά διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας θα απαιτηθούν για να γεφυρωθεί το χάσμα χρηματοδότησης στις 28 χώρες χαμηλού εισοδήματος που καλύπτει η έρευνα, ώστε να επιτευχθεί η καθολική κάλυψη έως το 2030.

Σύμφωνα με την έκθεση οι χώρες χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να δαπανήσουν 5,6 τοις εκατό (27 δις δολάρια ΗΠΑ ετησίως) του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους ώστε να γεφυρώσουν το χρηματοδοτικό χάσμα. Οι χώρες χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος θα πρέπει να “κατευθύνουν” 1,9 τοις εκατό του ΑΕΠ τους (136 δις δολάρια ΗΠΑ ετησίως), ενώ οι χώρες ανώτερου μεσαίου εισοδήματος θα πρέπει να δαπανήσουν 1,4 τοις εκατό του ΑΕΠ τους (365 δις δολάρια ΗΠΑ ετησίως).

Οι επιλογές πολιτικής ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση όπως παρουσιάζεται στην έκθεση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση της φορολογίας εισοδήματος, την επέκταση της κάλυψης και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, την αύξηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας | με προτεραιότητα να δίνεται στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, και η εξάλειψη των παράνομων χρηματοδοτικών ροών.

 

Measuring financing gaps in social protection for achieving SDG target 1.3: Global estimates and strategies for developing countries [Εκτελεστική Σύνοψη]  

 

ilo.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας 2020

Be the first to comment on "Σε κρίσιμο σημείο το χρηματοδοτικό χάσμα για την κάλυψη των βασικών επιπέδων κοινωνικής προστασίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!