2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, καλεί τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών».

Το προτεινόμενο ερευνητικό Έργο («Πρόταση») θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Ανάλογα με τη βαθμίδα την οποία κατέχει ο/η ΕΥ του ερευνητικού Έργου, αυτό θα εντάσσεται σε μια από τις κάτωθι δύο (2) κατηγορίες:

Κατηγορία Ι: Ερευνητικά Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο πρώτες εισαγωγικές βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ-Ι, ΕΠΙ και ΑΣΕΙ, αντίστοιχα.

Κατηγορία ΙΙ: Ερευνητικά Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο υψηλότερες βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ-Ι, ΕΠΙ και ΑΣΕΙ, αντίστοιχα.

Το προτεινόμενο Έργο δύναται να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ), ο οποίος μπορεί να είναι Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο (Ε.Κ.-Ι.) ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.). Σε περίπτωση χρηματοδότησης του ερευνητικού Έργου, ο ΦΥ χορηγεί έγγραφη βεβαίωση αποδοχής του Έργου.

Κάθε Πρόταση δύναται να υποβληθεί σε ένα (1) επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας (1) από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές:

ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες
ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)
ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες
ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια
ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 24.500.000 € .

 

Έναρξη Υποβολών: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

 

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

 

 

Διαβάστε Επίσης  DAAD | Υποτροφίες για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα 2021/22

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!