Ανάγκη για συνέργειες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στην Ευρώπη

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2020 – Οικοδομώντας σε προγενέστερο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Mental Health Europe (MHE) διενέργησε μία εκτεταμένη ανασκόπηση αναφορικά με τις εθνικές εξελίξεις στις πολιτικές για την ψυχική υγεία από το 2017 έως το 2019. Η νέα έκθεση αποκαλύπτει πώς παρά την ορατή πρόοδο σε πολλά Κράτη Μέλη, η Ευρώπη χρειάζεται καλύτερο συντονισμό δράσεων στο πεδίο της ψυχικής υγείας. Αυτό περιλαμβάνει έναν ισχυρότερο ρόλο της ΕΕ για την υποστήριξη του συντονισμού των εθνικών προσπαθειών. Τα ευρήματα δείχνουν επίσης πώς υφίσταται ανάγκη για μία συνολική και προληπτική Στρατηγική της ΕΕ για την Ψυχική Υγεία ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή, η βιωσιμότητα και η οικονομική μεγέθυνση των κοινοτήτων και των κρατών.

Η εκτεταμένη ανασκόπηση “Ψυχική Υγεία σε Όλες τις Πολιτικές” (“Mental Health in All Policies”) στοχεύει να ενημερώσει τους πολιτικούς εμπλεκόμενους σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στο πεδίο της ψυχικής υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεδομένου του πρόσφατου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τον καθορισμό της νέας ατζέντας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2020-2030, τα ευρήματα της έκθεσης μπορούν να αξιοποιηθούν ως υποστηρικτικά ευρήματα για την μελλοντική στρατηγική υπό μία οπτική ψυχοκοινωνικής αναπηρίας.

 

 

Επιπρόσθετα, η έκθεση δείχνει την ύπαρξη “πρόχειρων” ad-hoc δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, την προαγωγή της θετικής ψυχικής υγείας και της εφαρμογής της προσέγγισης της “ψυχικής υγείας σε όλες τις πολιτικές”. Παρά ταύτα, η ψυχική υγεία καθίσταται μία συνεχώς αυξανόμενη πτυχή και πρόκληση για πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη. Οι μεμονωμένες δράσεις που απορρέουν από την προθυμία ορισμένων εθνικών ή τοπικών αρχών δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μία βιώσιμη και ικανοποιητική λύση. Είναι, έτσι, ξεκάθαρο πώς υφίσταται ανάγκη για μία Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ψυχική υγεία που θα καθοδηγείται και θα συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή και η βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Σε συμμόρφωση με τη Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ, η Mental Health Europe καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει ενέργειες για την υιοθέτηση μίας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ψυχική Υγεία

 

Μετάφραση/ Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: Mental Health Europe | https://www.mhe-sme.org/

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Επιστημονική Επιθεώρηση | Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη - Τόμος 14: Τεύχος 2

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!