Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου 2020: Διεθνής έρευνα αποκαλύπτει απαράδεκτη διάκριση στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου – Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου, μια πρωτοβουλία της Ένωσης για τον Διεθνή Έλεγχο του Καρκίνου (UICC), στοχεύει στην ανάληψη επείγουσας δράσης από άτομα, κυβερνήσεις και την παγκόσμια ογκολογική κοινότητα ώστε να γεφυρωθούν τα ξεκάθαρα και απαράδεκτα χάσματα που υφίστανται στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μεταξύ των ανώτερων και των κατώτερων κοινωνικοοικονομικών ομάδων και στον επακόλουθο αντίκτυπο στις συμπεριφορές προαγωγής της υγείας τους.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου για το 2020 έχει το θέμα «I Am and I Will», μια ενθαρρυντική έκκληση για προσωπική δέσμευση και αντιπροσωπεύει τη δύναμη των ενεργειών που αναλαμβάνουμε τώρα για τη μείωση του αυξανόμενου αντίκτυπου του καρκίνου.

Για να σηματοδοτήσει την 20ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καρκίνου, η UICC ανέθεσε για λογαριασμό της την διεξαγωγή μιας παγκόσμιας έρευνας ώστε να σχηματίσει μια επικαιροποιημένη εικόνα για τις εμπειρίες, τις απόψεις και συμπεριφορές του κοινού σε σχέση με τον καρκίνο. Η έρευνα, που διεξήχθη από την Ipsos, περιελάμβανε περισσότερους από 15.000 ενήλικες μεταξύ 20 χωρών και αποτελεί την πρώτη πολυκρατική δημοσκόπηση σχετικά με τις αντιλήψεις για τον καρκίνο μέσα στην τελευταία δεκαετία. Τα αποτελέσματα της έρευνας, που περιγράφονται στην αναλυτική έκθεση της UICC που δημοσιεύθηκε σήμερα, “International Public Opinion Survey on Cancer 2020: What people feel, think and believe about cancer today”, καταδεικνύουν ένα σαφές χάσμα μεταξύ ανώτερων και κατώτερων κοινωνικοοικονομικών ομάδων αναφορικά με τις γνώσεις και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους για την εμφάνιση καρκίνου και, ως εκ τούτου, για τις συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετηθούν για τον περιορισμό αυτού του κινδύνου.

Ο Δρ Cary Adams, Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης για τον Διεθνή Έλεγχο του Καρκίνου, δήλωσε: “Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο στη διάρκεια της ζωής τους, επειδή απλώς δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που πρέπει να αποφύγουν και τις υγιείς συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσουν – πληροφορίες που πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένες. Και αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο. “

The International Public Opinion Survey on Cancer is the international online survey conducted from 25 October to 25 November 2019 on a total sample of 15,427 adults. The survey was conducted via the Ipsos Online Panel system in 20 countries around the world: Australia, Brazil, Bolivia, Canada, China, France, Germany, Great Britain, India, Israel, Japan, Mexico, Kenya, the Philippines Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Turkey, and the USA. More detailed methodology can be found in the report.

 

Ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους ανάπτυξης καρκίνου

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υφίσταται εν γένει ένα αυξημένο επίπεδο ευαισθητοποίησης γύρω από τον καρκίνο στον πληθυσμό που ερευνήθηκε παγκοσμίως. Η χρήση καπνού (63%), η έκθεση σε επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες (54%) και η έκθεση στον καπνό από άλλους (50%) φαίνεται να είναι οι πιο αναγνωρισμένοι παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου για ένα άτομο. Εν τω μεταξύ, η έλλειψη άσκησης (28%), η έκθεση σε ορισμένους ιούς ή βακτήρια (28%) και το υπερβολικό βάρος (29%) φαίνεται να είναι οι λιγότερο αναγνωρισμένοι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου.

Ωστόσο, τα άτομα που προέρχονται από νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος στις εξεταζόμενες χώρες είναι λιγότερο πιθανό να αναγνωρίσουν παράγοντες κινδύνου για καρκίνο σε σχέση με εκείνα που προέρχονται από νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος. Σε όλους τους παράγοντες, εκτός από τη χρήση καπνού, αυτή η τάση μπορεί επίσης να παρατηρηθεί όταν συγκρίνουμε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση με άτομα με πανεπιστημιακές σπουδές.

Πρακτικές Πρόληψης του καρκίνου

Ανεξάρτητα από το πού ζουν στον κόσμο, οι ερωτώμενοι με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και εκείνοι με χαμηλότερα εισοδήματα δεν γνωρίζουν τους κύριους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον καρκίνο και είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου από ό,τι εκείνοι με υψηλό εισόδημα ή με πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

 

 

Προτεραιότητα στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη των συμπεριφορών που προάγουν την υγεία

Η συντριπτική πλειονότητα (84%) των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν δράση σε σχέση με τον καρκίνο, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις να βελτιώσουν την οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών για τον καρκίνο – ένα μέτρο που υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα από τους ανθρώπους που ερωτήθηκαν στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Για να βοηθήσει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον καρκίνο και για να υποστηρίξει συμπεριφορές που προάγουν την υγεία, ώστε να μην μείνει κανείς πίσω, η UICC καλεί όλες τις κυβερνήσεις να:

  • Δώσουν προτεραιότητα στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο και στην πρόληψη μέσω προοδευτικών πολιτικών υγείας και εκπαίδευσης ώστε να υποστηριχθούν οι αποφάσεις και οι συμπεριφορές που προάγουν την υγεία, με εστίαση στη συμμετοχή των κατώτερων κοινωνικοικονομικών ομάδων πληθυσμού. 
  • Διασφαλίσουν πώς παρέχονται στο ευρύ κοινό επικαιροποιημένες πληροφορίες αναφορικά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και την πρόληψη του καρκίνου, και με σημασία στην παροχή της πληροφόρησης με προσβάσιμο τρόπο για τους ανθρώπους από κατώτερο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.
  • Υλοποιήσουν πολιτικές που θα συνεισφέρουν στη μείωση της κατανάλωσης προϊόντων τα οποία είναι γνωστό πως αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου (π.χ. προϊόντα καπνού, τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αναψυκτικά), για την ενθάρρυνση των συμπεριφορών που προάγουν την υγεία, ειδικότερα μεταξύ των κατώτερων κοινωνικοοικονομικών ομάδων.
  • Επενδύσουν προληπτικά για τον σχεδιασμό εθνικών σχεδίων ελέγχου του καρκίνου και την εγκαθίδρυση εθνικών μητρώων για να διασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική διανομή πόρων προς όφελος όλων των ομάδων πληθυσμού.
  • Συνεχίσουν να αυξάνουν την ευαισθητοποίηση για κάθε γενιά ώστε να συνεισφέρουν να διασφαλιστεί πώς οι επικαιροποιημένες πληροφορίες αναφορικά με τους κινδύνους εμφάνισης καρκίνου και της πρόληψης δεν θεωρούνται δεδομένες. 

 

Πηγή: uicc.org

Απόδοση: Ελένη Τομπέα

Επιμέλεια: Ανδρέας Ντούνης

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Πανδημίες: Αλλάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης της ηλικίας και της γήρανσης;

Be the first to comment on "Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου 2020: Διεθνής έρευνα αποκαλύπτει απαράδεκτη διάκριση στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!