Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2024 | Δημόσια Διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων

16.01.2020 – 13.02.2020

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

Σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή

Αυτή η πρωτοβουλία ζητά ένα νέο πλαίσιο πολιτικής που θα δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να συνεχίσει να αντιμετωπίζει την ανισότητα των φύλων εντός και εκτός της ΕΕ.

Θα εστιάσει στα εξής ζητήματα:

  • βία κατά των γυναικών
  • διαφάνεια στις αμοιβές/διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων
  • ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων
  • ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • θέματα φύλου που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την τεχνητή νοημοσύνη.

Χάρτης πορείας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΑΝΟΙΚΤÓ

Τύπος
Χάρτης πορείας
Περισσότερα για τους χάρτες πορείας

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων
16 Ιανουάριος 2020 – 13 Φεβρουάριος 2020 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να μάθει τη γνώμη σας

Οι χάρτες πορείας παραμένουν ανοιχτοί για σχολιασμό επί 4 εβδομάδες. Οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω ανάπτυξη και τελειοποίηση της πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θα συνοψίσει σε σύντομη έκθεση τις παρατηρήσεις που θα ληφθούν και θα εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα ληφθούν υπόψη, καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους ορισμένες προτάσεις θα πρέπει να απορριφθούν.

Οι παρατηρήσεις που θα ληφθούν θα δημοσιευτούν σ’ αυτόν τον ιστότοπο και ως εκ τούτου πρέπει να πληρούν τους κανόνες περί υποβολής .

 

Στείλτε παρατηρήσεις

 

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη των πολιτών σχετικά με τη νέα Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Παιδιών

Be the first to comment on "Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2024 | Δημόσια Διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!