Φινλανδία | Μεταρρύθμιση στις γονεϊκές άδειες ενισχύει την ευημερία των οικογενειών και την ισότητα των φύλων

Μετάφραση/Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Η μεταρρύθμιση της παροχής γονεϊκών αδειών στην Φινλανδία έχει δημιουργήσει ένα μοντέλο περαιτέρω επεξεργασίας και διαβούλευσης. Το μοντέλο αυτό διασφαλίζει πώς το παιδί τίθεται στο επίκεντρο των οικογενειακών επιδομάτων και πώς προάγεται η ευημερία και η ισότητα των φύλων, επισημαίνει η κα Aino-Kaisa Pekonen, Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας της φινλανδικής κυβέρνησης.

Η μεταρρύθμιση στην παροχή γονεϊκών αδειών αποτελεί την επένδυση της (Φινλανδικής) κυβέρνησης στο μέλλον των παιδιών και στην ευημερία των οικογενειών. Η μεταρρύθμιση θα οδηγήσει σε μείζονα αλλαγή στις στάσεις, καθώς θα βελτιώσει την ισότητα μεταξύ των γονέων και θα διευκολύνει τις ζωές των οικογενειών με διαφορετικότητα. Η μεταρρύθμιση θα στηρίξει όλες τις μορφές οικογένειας και θα διασφαλίσει την ισότητα στις γονικές άδειες ανεξαρτήτως της μορφής της οικογένειας. Η διαμοίραση των οικογενειακών υποχρεώσεων στην καθημερινότητα θα διευκολυνθεί, και η σχέση μεταξύ και των δύο γονέων και του παιδιού θα ενισχυθούν από το στάδιο της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Θα βελτιωθεί, επίσης, το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών με μικρά παιδιά, υπογραμμίζει η Υπουργός Aino-Kaisa Pekonen.

Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης, ο συνολικός αριθμός  ημερών που αντιστοιχεί σε γονεϊκή άδεια θα αυξηθεί από τους υφιστάμενους 11,5 μήνες σε περισσότερους από 14 μήνες. Και οι δύο γονείς θα λάβουν ισότιμη ποσόστωση 164 ημερών γονικής άδειας, δηλαδή περίπου 6,6 μήνες. Οι γονείς μπορούν να μεταβιβάσουν 69 ημέρες από την δική τους ποσόστωση στον έτερο γονέα.

Η έγκυος μπορεί να λάβει μία ξεχωριστή γονική άδεια διάρκειας περίπου ενός μήνα πριν την έναρξη της περιόδου γονικής άδειας. Η άδεια αυτή είχε ονομαστεί αρχικά άδεια εγκυμοσύνης.

Οι μόνοι γονείς θα έχουν πρόσβαση στην ποσόστωση που αντιστοιχεί και για τους δύο γονείς.

 

Η μεταρρύθμιση στο σύστημα γονεϊκών αδειών λαμβάνει υπόψιν της την έννοια της οικογένειας στο σήμερα καθώς και την ευελιξία που χρειάζονται οι οικογένειες

Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί μία ευκαιρία να οικοδομηθεί ένα σύστημα γονεϊκών αδειών που να συμπλέει με την έννοια της οικογένειας στο σήμερα. Ακόμη και σε γλωσσικούς όρους, η παλαιά νομοθεσία θα εκσυγχρονιστεί και η γλώσσα της θα γίνει ουδέτερη ως προς το φύλο και συμβατή για όλες τις οικογένειες.

Η μεταρρύθμιση στις γονεϊκές άδειες δεν  θα επιλύσει από μόνη της τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι οικογένειες με μικρά παιδιά. Πάνω απ’ όλα, απαιτείται μία αλλαγή προς μία κατεύθυνση φιλικότερη για την οικογένεια όσον αφορά τις στάσεις στους χώρους εργασίας, στην κοινωνία ευρύτερα και εντός των οικογενειών. Η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας της Φινλανδίας καλεί τους εργοδότες να συμβαδίσουν για αυτή την αλλαγή και να διερευνήσουν τρόπους με τους οποίους θα είναι δυνατός ο συνδυασμός της επαγγελματικής ζωής και της οικογένειας.

 

Πηγή: Finland | Ministry of Social Affairs and Health } https://stm.fi/en/

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Η μισθολογική κινητικότητα στην Ελλάδα (2008-2014)

Be the first to comment on "Φινλανδία | Μεταρρύθμιση στις γονεϊκές άδειες ενισχύει την ευημερία των οικογενειών και την ισότητα των φύλων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!