Θέση Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Χαμόγελο του Παιδιού

 

Αρμοδιότητες

1) Διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων και πιο συγκεκριμένα:

  • Παρακολούθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων του Οργανισμού (συντονισμός και οργάνωση δράσεων, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, επικοινωνία με τους εταίρους και τις χρηματοδοτικές αρχές, σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών απολογιστικών εκθέσεων, παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου σε συνεργασία με το λογιστήριο)
  •  Συμμετοχή στην ανάπτυξη των παραδοτέων
  •  Συμμετοχή στην διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων.

 

2) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του οργανισμού (π.χ. κακοποίηση – παραμέληση παιδιών, εξαφανίσεις παιδιών, trafficking, σχολικός εκφοβισμός, ασφάλεια στο διαδίκτυο, στήριξη παιδιών με προβλήματα υγείας, στήριξη ευπαθών ομάδων, παιδιών προσφύγων/μεταναστών και των οικογενειών τους, δράσεις εθελοντισμού) και πιο συγκεκριμένα:

  • ανάπτυξη ιδεών και συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα,
  • εύρεση εταίρων,
  • σχεδιασμός, συγγραφή και υποβολή προτάσεων/φακέλων χρηματοδότησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

3) Συμμετοχή σε συναντήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (διαθεσιμότητα για ταξίδια στο εξωτερικό).

 

Απαραίτητα προσόντα:

1) Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής κατά προτίμηση στις κοινωνικές/ανθρωπιστικές επιστήμες ή στις οικονομικές επιστήμες

2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε θεματική συναφή με το αντικείμενο της θέσης και/ή το πεδίο δράσης του Συλλόγου

3) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην συγγραφή, διαχείριση και/ή υλοποίηση τουλάχιστον 10 Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως REC, Erasmus+, Horizon 2020, INTERREG, ΕΣΠΑ, ΕΟΧ

4) Αποδεδειγμένη ενασχόληση και εμπειρία σε θεματικές συναφείς με το πεδίο δράσης του Οργανισμού (π.χ. κακοποίηση – παραμέληση παιδιών, εκμετάλλευση  παιδιών, εξαφανίσεις παιδιών, trafficking, σχολικός εκφοβισμός, ασφάλεια στο διαδίκτυο, στήριξη παιδιών με προβλήματα υγείας, στήριξη ευπαθών ομάδων, παιδιών προσφύγων/μεταναστών και των οικογενειών τους, εθελοντισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα του παιδιού, ενδοοικογενειακή βία)

5) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

6) Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου

 

Επιθυμητά προσόντα:

1) Εμπειρία σε αξιολόγηση προγραμμάτων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

2) Προηγούμενη εθελοντική εργασία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου

3) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 

Λοιπές δεξιότητες:

1) Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων σε καθορισμένες προθεσμίες.

2) Επαγγελματισμός, οργάνωση και συνέπεια.

3) Ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες.

4) Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.

5) Μεθοδικότητα – έμφαση στη λεπτομέρεια και οργανωτικές ικανότητες

6) Εμπειρία συνεργασιών σε διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον

 

Πλήρης Απασχόληση.

Περιοχή εργασίας: Αθήνα

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή, έκτασης μίας σελίδας, στην οποία θα εξηγείτε το κίνητρο και την καταλληλότητα σας για τη συγκεκριμένη θέση στο e-mail: ergasia.smile2@yahoo.com αναγράφοντας τον κωδικό 381.

 

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

 

Διαβάστε Επίσης  Φιλόλογοι στο ΕΚΠΑ

Be the first to comment on "Θέση Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Χαμόγελο του Παιδιού"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!