Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ένταξη φοιτητών/τριων στην Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης»

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που φοιτούν στην πόλη της Καλαμάτας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου», να υποβάλουν αιτήσεις για να ενταχθούν στην Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» της προαναφερόμενης πράξης.

Γενικές Προϋποθέσεις:
Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη δράση θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1.  Να φοιτούν τουλάχιστον στο 2ο έτος και να μην έχουν ξεπεράσει το 4ο έτος σπουδών.
  2. Να εμφανίζουν οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα για το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.
  3. Να μην διαμένουν στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ή σε κάποια άλλη εστία (π.χ. εστίες της Εκκλησίας).
  4. Να νοικιάζουν κατοικία (θα πρέπει να προσκομίζουν νόμιμο και εν ισχύ ενοικιαστήριο) στην πόλη των σπουδών τους. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.
  5. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν. 2539/1997 (Α΄244). Κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος να έχουν
    (περατώσει) με επιτυχία τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων που είχαν δηλώσει.
  6. Δεν θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα σε απόσταση μικρότερη των 30Km από την πόλη των σπουδών τους, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Καλαμάτα.
  7. Δεν θα πρέπει, οι ίδιοι ή οι γονείς τους, να διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 30Km από την πόλη των σπουδών τους, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Καλαμάτα.
  8. Να μην έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη δράση στο παρελθόν (δηλαδή να μην έχουν λάβει επιδότηση στέγασης από την πράξη με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου», ΟΠΣ 5023656 ή την Πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου» ΟΠΣ 5047247, ή από παρόμοια πράξη του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος ή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 04/05/2020, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, τα δικαιολογητικά τους στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, από τις 9:00 έως τις 14:00.

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Αντικάλαμος Μεσσηνίας
24100 Καλαμάτα
(Υπ’όψιν: κα Δημητροπούλου Γεωργία)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του φακέλου τα ακόλουθα:
« ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Α «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5047247, – αριθμ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3422/06.03.2020

Στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται και τα στοιχεία αποστολέα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ_ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Νέα ενωσιακή στρατηγική για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!