EU4FairWork: Η Επιτροπή ξεκινά εκστρατεία για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

Η Επιτροπή εγκαινίασε την πρώτη ευρωπαϊκή εκστρατεία για τη δηλωμένη εργασία. Θα συνεργαστεί στενά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με το γεγονός ότι η αδήλωτη εργασία είναι ατελέσφορη. Στερεί από τους εργαζομένους την κοινωνική προστασία, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και έχει ως αποτέλεσμα τεράστια κενά στα δημόσια οικονομικά.

Ένα νέο Ειδικό Ευρωβαρόμετρο δείχνει το μέγεθος του προβλήματος: ένας στους δέκα Ευρωπαίους αναφέρει ότι αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν προέλθει από αδήλωτη εργασία. Το ένα τρίτο των Ευρωπαίων γνωρίζουν κάποιον που εργάζεται χωρίς να έχει δηλωθεί.

Ο κ. Νικολά Σμιτ, επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ανέφερε: «Κάθε εργασία είναι σημαντική. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απολαμβάνουν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Με την έναρξη της εκστρατείας αυτής σήμερα, θέλουμε οι εργαζόμενοι, οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις να συμπαραταχθούν και να αναγνωρίσουν τα οφέλη της δηλωμένης εργασίας. Η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και την ευαισθητοποίηση σε όλη την Ευρώπη. Μαζί μπορούμε να εξαλείψουμε οριστικά την αδήλωτη εργασία.»

Η εκστρατεία για τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη εργασία ξεκινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (#EU4FairWork). Στις 16 Μαρτίου 2020 θα ξεκινήσει στα κράτη μέλη της ΕΕ η εβδομάδα δράσης για τη δηλωμένη εργασία με ένα φάσμα δραστηριοτήτων: για παράδειγμα, επιθεωρήσεις σε τομείς που διατρέχουν κίνδυνο, ενημερωτικές συναντήσεις, επισκέψεις σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες. Η Επιτροπή θα εγκρίνει επίσης έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η οποία αποτελείται από τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών και εκπροσώπους διακλαδικών κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ. Στόχος του δικτύου είναι να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να διδαχθούν η μία από την άλλη και να αναπτύξουν στενή διασυνοριακή συνεργασία. Η πλατφόρμα, που άρχισε να λειτουργεί το 2016, πρόκειται να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA), γεγονός που θα της επιτρέψει να παράγει ακόμα μεγαλύτερο έργο.

 

Τι λέει το Ευρωβαρόμετρο;

  • Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2019 υπενθυμίζει ότι η αδήλωτη εργασία αποτελεί συνεχιζόμενη πρόκληση για την ΕΕ, με επιπτώσεις για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.
  • Ένας στους δέκα Ευρωπαίους αναφέρει ότι κατά το περασμένο έτος αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συνδέονται με αδήλωτη εργασία.
  • Τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που συνδέονται με αδήλωτη εργασία και αγοράζονται συχνότερα είναι οι επισκευές ή οι ανακαινίσεις σπιτιών (30 %), οι υπηρεσίες κομμωτικής και καλλωπισμού (27%) και οι υπηρεσίες επισκευών (19%).
  • Το ένα τρίτο των Ευρωπαίων γνωρίζουν κάποιον που εργάζεται χωρίς να έχει δηλωθεί.
  • Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο και επισημαίνει τις αναδυόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με τη συνεργατική οικονομία.
  • Οι μισοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι ο κίνδυνος εντοπισμού είναι μικρός· ωστόσο, το ποσοστό όσων απάντησαν που πιστεύουν ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος έχει αυξηθεί σε σχέση με προηγούμενες έρευνες.

 

Ιστορικό

Σε επίπεδο της ΕΕ, με τον όρο αδήλωτη εργασία νοούνται «οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη».

Οι εθνικές αρχές είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας· παράλληλα, αυτό αποτελεί επίσης σημαντικό στόχο πολιτικής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, η οποία συμβάλει σε μια δικαιότερη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και στην επίτευξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Στο εγγύς μέλλον, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα αρχίσει να συντονίζει τις προσπάθειες συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ.

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Διαβάστε Επίσης  Πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Be the first to comment on "EU4FairWork: Η Επιτροπή ξεκινά εκστρατεία για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!