Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας: «Ανάνηψη Τώρα: Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας μετά από μια δεκαετία λιτότητας»

Αυτή η έκθεση αναλύει τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας που εφαρμόστηκαν από την ελληνική κυβέρνηση μετά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008, στο δικαίωμα στην υγεία στην Ελλάδα. Βασίζεται σε διεξοδική έρευνα γραφείου και συνεντεύξεις με πάνω από 210 ανθρώπους – συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που χρησιμοποιούν το δημόσιο σύστημα υγείας, εργαζόμενους/-ες στον τομέα της υγείας, ειδικούς στην δημόσια υγεία και εκπροσώπους της κυβέρνησης.

 

Η Διεθνής Αμνηστία διαπίστωσε ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν υπονομεύσει την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα, με πολλούς ανθρώπους να δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν τα χρήματα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας όταν το έχουν ανάγκη. Οι επιπτώσεις οπισθοδρόμησης των μέτρων λιτότητας, σε συνδυασμό με το πώς αυτά αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν, σημαίνει ότι η Ελλάδα παραβιάζει το δικαίωμα στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου σωματικής και ψυχικής υγείας.

 

Καθώς αυτή η έκθεση ολοκληρωνόταν στις αρχές του 2020, η πανδημία COVID-19 έφτασε στην Ελλάδα. Αυτή η έκθεση αναφέρεται σε αρχικές δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για το πώς η πανδημία έχει αρχίσει να επηρεάζει το σύστημα υγείας της Ελλάδας, την αρχική ανταπόκριση της κυβέρνησης, και παρέχει προκαταρκτικές παρατηρήσεις και συστάσεις για μελλοντική δράση εκ μέρους της κυβέρνησης. 

 

Διαβάστε εδώ την Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας

 

Διαβάστε Επίσης  14+1 Ερωτήματα για το Δικαίωμα στην Υγεία | Διαδικτυακή Εκδήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας

Be the first to comment on "Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας: «Ανάνηψη Τώρα: Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας μετά από μια δεκαετία λιτότητας»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!