Σχέδια ελάχιστου εισοδήματος για την εξασφάλιση αξιοπρέπειας για όλους

Ένα δίχτυ ασφαλείας για όλους στην Ευρώπη

Η Caritas Europa πιστεύει ότι τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος είναι απαραίτητα για την επίτευξη της εξάλειψης της φτώχειας στην Ευρώπη, όπως αναφέρεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). Σε επίπεδο ΕΕ, η αναγκαιότητα επαρκών συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος εκδηλώνεται επίσης στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Με βάση αυτό και πριν από την επικείμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ της Γερμανίας (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020) που αναμένεται να παρουσιάσει πρόταση για ένα πλαίσιο ελάχιστου εισοδήματος, η Caritas Europa παρουσιάζει αυτό το έγγραφο θέσης. Οι 10 αρχές που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην πρωτοβουλία της γερμανικής προεδρίας και να βοηθήσουν να ενταχθούν όλα τα κράτη μέλη.

Η Caritas ορίζει τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος ως παροχές και υπηρεσίες που από κοινού αποτελούν δίχτυ ασφαλείας για άτομα που, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός της εργασίας, δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο βιοτικό επίπεδο για τον εαυτό τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξαρτώμενων ατόμων. Τα προγράμματα ελάχιστου εισοδήματος είναι η τελευταία λύση που αποσκοπεί στη διασφάλιση αξιοπρεπούς ζωής για όλους.

Οι Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εκθέσεις της Caritas CARES! για το 2019 δείχνουν ότι δεν έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ένα ελάχιστο εισόδημα και ότι ορισμένες από τις υπάρχουσες είναι ανεπαρκείς. Είναι σημαντικό να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση.

Σε αυτό το έγγραφο θέσης, προτείνουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα για συστήματα ελάχιστου εισοδήματος να είναι ευέλικτα προκειμένου να επιτευχθεί ανοδική κοινωνική σύγκλιση, πράγμα που σημαίνει ότι ενώ ορισμένες διατάξεις σε ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να είναι δεσμευτικές από την αρχή και να απευθύνονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, άλλες διατάξεις μπορούν να ισχύουν μόνο για μεμονωμένα κράτη μέλη. Συνιστούμε επίσης ότι θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικό και να εφαρμόζεται ως οδηγία της ΕΕ για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της.

 

Το έγγραφο θέσης της Caritas Europa

Πηγή: caritas.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Κύρια πορίσματα της έρευνας σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ και τη δημοκρατία

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!