Ένας/μία συνεργάτης/τιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την Υποστήριξη της δομής των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας (1) σύμβασης – ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Ρόδο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες για τα κριτήρια που δεν είναι απαιτούμενα.

ΘΕΣΗ 1 – Ένας/μία (1) συνεργάτης/τιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για την Υποστήριξη της δομής των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης /ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Α..

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής [Απαιτούμενο]
  • Τουλάχιστον Καλή γνώση (Β2) της Αγγλικής γλώσσας 
  • Γνώση εφαρμογών Η/Υ, α) γραφείου (επεξεργαστής κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες διαδικτύου), β) Ολοκληρωμένων Πακέτων Λογιστικών Υπηρεσιών και γ) Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (Ο.Π.Σ.) παρακολούθησης
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών οικονομικής και οργανωτικής υποστήριξης

Το έργο αφορά στην υποστήριξη του Έργου “Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου” και των επιμέρους προγραμμάτων αυτού που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικότερα στην:

  • Επικοινωνία και συνεργασία με επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό των επιμέρους προγραμμάτων
  • Υποστήριξη οικονομο-τεχνικών προϋποθέσεων και διαδικασιών έγκρισης και ανάθεσης προγραμμάτων προς υλοποίηση
  • Υποστήριξη οικονομο-τεχνικών προϋποθέσεων και διαδικασιών ανάθεσης και συμβασιοποίησης ακαδημαϊκού έργου σε επιστημονικά υπευθύνους/ες και επιμορφωτές/τριες προγραμμάτων
  • Υποστήριξη οικονομο-τεχνικών προϋποθέσεων και διαδικασιών έγκρισης ανάθεσης προμήθειών
  • Υποστήριξη στην έκδοση βεβαιώσεων των επιμορφωτών βάση την ανάθεση έργου τους, των προγραμμάτων δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Ενέργειες έρευνας αγοράς προγραμμάτων για την προβολή των προγραμμάτων δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου”
(αριθμός πρωτοκόλλου 16488/2020)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης-ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700

 

Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 10/07/2020 δεν θα αξιολογηθούν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Γεωργία Βιτσιλάκη (gvitsilaki@aegean.gr, τηλ. 2241099135).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  ΜΕΤΑδραση | Τοπικός Συντονιστής Διερμηνέων στη Λέσβο

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!