Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος και Διερμηνείς στο Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων

Ημερομηνία 29/6/2020

Επωνυμία Οργανισμού: Σύλλογος Μερίμνης Ανήλικων και Νέων (ΣΜΑΝ)
Διεύθυνση: Ισαύρων  48
ΤΚ: 11473
Πόλη: Αθήνα
Ιστοσελίδα: www.sman-athens.org

 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ 2 (HOUSE 2) το οποίο χρηματοδοτείται από τα EEA Grants μέσω του προγράμματος II «Άσυλο και μετανάστευση (Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για την υποδοχή και την αξιολόγηση των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων)», χρηματοδότηση που διαχειρίζεται η ΣΟΛ Crowe και η Human Rights 360.

 

Προκήρυξη

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος ΣΠΙΤΙ 2 (HOUSE 2) το οποίο χρηματοδοτείται από  EEA Grants στο πλαίσιο του προγράμματος “Asylum and Migration” 2014-2021  και  συγκεκριμένα τους κάτωθι ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cv@sotele.gr, με θέμα τον κωδικό θέσης που τους ενδιαφέρει, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 2. Συνοδευτική επιστολή βιογραφικού

Σε περίπτωση που τους ζητηθεί στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
 • Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών,
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας όπου απαιτείται,
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας όπου απαιτείται,
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ όπου απαιτείται.

 

 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά μαζί με τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 29η/6/2020 έως και την 9η/7/2020 (έως 23:59 μμ το βράδυ).

Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Προσλήψεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την Επιτροπή Προσλήψεων και θα ενημερωθούν και θα  προσκληθούν μόνο ένας περιορισμένος αριθμός υποψηφίων που θα κληθεί σε συνέντευξη.

 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΠΙΤΙ 2»
 • Τόπος απασχόλησης: Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στο κτήριο υλοποίησης του προγράμματος Σπίτι 2 (House 2) το οποίο βρίσκεται σε δομή εντός την Αθήνας.
 • Διάρκεια του έργου: Για 33 μήνες και έως 31/5/2023.
 • Σύμβαση εργασίας: Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν θα υπογράψουν σύμβαση ορισμένου χρόνου για διάστημα έξι (6) μηνών. Περαιτέρω, προβλέπεται δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης μετά το πέρας του διαστήματος αυτού και παράτασης της σύμβασης.

 

 • Περίληψη και σκοπός του έργου:

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου HOUSE2 (ΣΠΙΤΙ 2). Το έργο προτείνει τη δημιουργία ενός νέου ξενώνα οικογενειακού τύπου για ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο, στην πόλη της Αθήνας.  Συγκεκριμένα η δομή θα παρέχει θέσεις φιλοξενίας σε 12 ασυνόδευτα αγόρια ηλικίας από 6 έως 12 ετών και σε 2 ασυνόδευτες ανήλικες μητέρες με τα παιδιά τους. Μεταξύ άλλων θα παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και φροντίδας, διερμηνείας, νομικής βοήθειας, ενώ θα ενθαρρύνεται η συμμετοχή των φιλοξενούμενων σε διαπολιτισμικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο (ΝΔ1010/72), που ιδρύθηκε το 1924 με κύριο δωρητή τον Εμμανουήλ Μπενάκη. Διαχρονικά το έργο του Σ.Μ.Α.Ν. προσαρμόστηκε και κλήθηκε να καλύψει τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες, πάντα μέσα από εξειδικευμένη, σύγχρονη και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φροντίδα οικογενειακού τύπου. Κύριος σκοπός του ΣΜΑΝ είναι η προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων και νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο και σε κατάσταση ανάγκης ανεξαρτήτως εθνικής ή φυλετικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού.

 

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Η παρούσα να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες  Social Policy https://socialpolicy.gr/ και στον ιστότοπο του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων www.sman-athens.org.

 

 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ  (GDPR)

Δια της παρούσης γίνεται γνωστό ότι όποιος υποψήφιος αποστείλει τα έγγραφα με τα προσωπικά του δεδομένα για την κάλυψη μιας εκ των θέσεων, συναινεί στην επεξεργασία αυτών τόσο από την Επιτροπή Προσλήψεων του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων ως προς την αξιολόγηση της καταλληλότητας του προφίλ του με τα αντίστοιχα κριτήρια της εκάστοτε θέσης όσο και στην απευθείας κοινοποίηση των στοιχείων του στο υπεύθυνο πρόσωπο για τις προσλήψεις του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι ένα σωματείο ίσων ευκαιριών, σεβόμενο απόλυτα το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου με βάση το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) και αντιμετωπίζοντας όλα τα έγγραφα που λαμβάνει ως εμπιστευτικά. Συνεπώς, στα πλαίσια αυτά, ο Σύλλογος ανακοινώνει ότι θα διατηρήσει στα αρχεία του για περίοδο έξι (6) μηνών όλα τα έγγραφα προσωπικών δεδομένων που θα λάβει από τους υποψήφιους για την κάλυψη των άνω θέσεων, ενώ με το πέρας αυτού του διαστήματος, θα τα καταστρέψει. Στην περίπτωση, που ένας υποψήφιος επιθυμεί στη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων νωρίτερα από το διάστημα αυτό, όπως το αιτηθεί στο ίδιο email που θα στείλει το βιογραφικό του σημείωμα (cv@sotele.gr).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ εδώ (Ιστοσελίδα Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων)

 

Διαβάστε Επίσης  Κέντρο Διοτίμα | Διερμηνείς Γαλλικά/Αραβικά - Αθήνα

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!