Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» 2020-2021

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είκοσι τέσσερις (24) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Πολιτικό Σύστημα και (στις) Δημόσιες Πολιτικές».

Δεδομένου ότι το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους του ευρύτερου φάσματος των κοινωνικών επιστημών, καθώς και άλλων επιστημών, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο πλαίσιο τόσο των προσφερόμενων μαθημάτων όσο και της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).

Η διάρκεια του Π.Μ..Σ είναι δώδεκα (12) μήνες για την παρακολούθηση και εξέταση έξι (6) συνολικά μαθημάτων, υποχρεωτικών μαθημάτων ή μαθημάτων ελεύθερης επιλογής και έξι (6) επιπλέον μήνες για την εκπόνηση Μ.Δ.Ε.

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για το Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr από την 21η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επιλέξουν «Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών», να ενεργοποιήσουν από την ενότητα Σχολή Κοινωνικών Επιστημών/Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης/Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» την επιλογή «Αίτηση Υποψηφιότητας» ή «Η αίτησή μου», να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία, να αναρτήσουν (upload) όλα τα δικαιολογητικά στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά» και να πραγματοποιήσουν την οριστική υποβολή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Έντυπο συστατικών επιστολών 

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις, που θα διενεργηθούν στους χώρους του Τμήματος. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2020. Η ώρα και η αίθουσα εξετάσεων θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Θεματικό πλαίσιο:
Όψεις του πολιτικού συστήματος της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας (Θεωρητικές προσεγγίσεις στο Πολιτικό Σύστημα – Στοιχεία του Πολιτεύματος – Κομματικό Σύστημα και Αντιπροσώπευση – Πολιτική Συμπεριφορά και Κρίσεις Εκπροσώπησης – Θεσμική Οργάνωση – Η εξέλιξη στη διάκριση των εξουσιών/λειτουργικών – Οργανωτικές Βάσεις του Κράτους – Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Κοινοβουλευτικά Σώματα – Κυβέρνηση – Οι Συνταγματικές Αναθεωρήσεις). Εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη και ώρα 10:30-12:30, τηλ.: 28310-77450 και 77451, φαξ: 2831077455.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Τηλεδιάλεξη από το ΜΠΣ «ΠΝΥΚΑ»: "Θέματα φύλου στην ελληνική και κυπριακή πολιτική. Ο πολιτικός τους Λόγος"

Be the first to comment on "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» 2020-2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!