Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προκηρύσσει την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δύναται να απασχολούνται επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόλησή τους δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο ΑΕΙ, εκτός αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Η αίτηση θα συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Διαχείρισης Αιτήσεων http://candidate-prof.hmu.gr. Στη συνέχεια θα γίνεται εκτύπωση της αίτησης που θα έχει εξαχθεί από το συγκεκριμένο σύστημα, προκειμένου να κατατεθεί από τον υποψήφιο και να πρωτοκολληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος επιλογής του.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση, που θα έχει εξαχθεί από το σύστημα, και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο δηλαδή από 24-06-2020 έως και 13-07-2020.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά είτε στη Γραμματεία του Τμήματος επιλογής τους. Τηλέφωνα και διευθύνσεις κατά Τμήμα:

Τηλέφωνα και διευθύνσεις για περισσότερες πληροφορίες κατά Τμήμα:

Α. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

 1. Τμήμα Λογιστικής και Χρημοτοικονομικής (Ηράκλειο) τηλ. 2810.379612
  (Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) τηλ. 2810.379613
  (Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)
 3. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Άγιος Νικόλαος) τηλ. 28410.91102
  (Φουρνιά, Λακώνια Τ.Κ.72100 Αγ. Νικόλαος)

Β. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

 1.  Τμήμα Γεωπονίας (Ηράκλειο) τηλ. 2810.379411
  (Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

 1. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) τηλ. 2810.379534
  (Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)
 2. Τμήμα Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) τηλ. 2810.379538
  (Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)
 3. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας τηλ. 28430-29497
  (Περιοχή Τρυπητός, Τ.Κ. 72300 Σητεία)

Δ. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

 1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) τηλ. 2810.379848
  (Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)
 2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) τηλ. 2810.379712
  (Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο)
 3.  Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) τηλ. 28210.23006-8
  (Ρωμανού 3, Χαλέπα, Χανιά)

Ε. ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

 1. Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) τηλ. 28310.21902
  (Ε. Δασκαλάκη, Περιβόλια Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-2021_ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

Διαβάστε Επίσης  Educator (Safe Zone) @ IOM Greece

Be the first to comment on "Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!