Σημείωμα Πολιτικής για τις Στεγαστικές Συνθήκες των παιδιών στην Ε.Ε

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Επένδυση στα Παιδιά (EPIC) δημοσίευσε ένα σημείωμα πολιτικής για τις στεγαστικές συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Γιατί είναι σημαντική η ποιοτική στέγαση για τα παιδιά;

Η παιδική φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός σχετίζονται άμεσα με την έλλειψη ποιοτικής και προσβάσιμης στέγης. Η διαβίωση σε στέγαση κακής ποιότητας οδηγεί συχνά σε αυξημένους κινδύνους για την υγεία (συμπεριλαμβανομένης της μηνιγγίτιδας, του άσθματος και της κατάθλιψης) που συχνά εμμένουν και στο ενήλικο στάδιο της ζωής. Τα ζητήματα που σχετίζονται με την στέγαση μπορούν κατά αυτό τον τρόπο να έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο στις ευκαιρίες ζωής των παιδιών που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας.

Το συγκεκριμένο σημείωμα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Επένδυση στα Παιδιά παρέχει μία επισκόπηση των στεγαστικών συνθηκών που βιώνουν τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιέχει, επίσης, παραδείγματα ποικίλων πολιτικών μέτρων και παρεμβάσεων που υλοποιούνται ήδη σε κράτη-μέλη στοχεύοντας στη βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών των παιδιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πτυχές της ποιότητας στέγασης και της οικονομικής προσιτότητας αναλύθηκαν μέσω της αξιοποίησης δεδομένων από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης της ΕΕ με στόχο να αναγνωριστούν οι κύριες τάσεις στις στεγαστικές συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσφατη εστίαση στα ζητήματα στέγασης των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια μία σειρά δράσεων για να βελτιώσει τις συνθήκες στέγασης των παιδιών. Η παροχή επαρκούς, προσιτής και ασφαλούς στέγασης για τα παιδιά αποτέλεσε κύριο άξονα σε σημαντικές πολιτικές της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης της Σύστασης του 2013 για την Επένδυση στα Παιδιά και την προτεινόμενη Εγγύηση για τα Παιδιά.

Μία δέσμη ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών “ροών” έχει επίσης αξιοποιηθεί για την υποστήριξη των κρατών-μελών σε αυτή την προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Έτερες πηγές χρηματοδότησης, όπως το ταμείο InvestEU, μπορεί να βοηθήσει τα Κράτη-Μέλη περαιτέρω για την επένδυση στις στεγαστικές συνθήκες των παιδιών.

Διαβάστε Επίσης  Το Εγχειρίδιο INTERACT διαθέσιμο πλέον και στα Ελληνικά

Η Πλατφόρμα EPIC υποστηρίζει τα κράτη-μέλη για την επένδυση στα παιδιά

Το συγκεκριμένο σημείωμα αποτελεί τμήμα μίας σειράς σύντομων σημειωμάτων πολιτικής που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Επένδυση στα Παιδιά (EPIC) που εστιάζει σε ζητήματα που είναι σχετικά με την παιδική ευημερία στοχεύοντας σε διαμορφωτές πολιτικών, ερευνητές και επαγγελματίες. Τα προηγούμενα σημειώματα πολιτικής είχαν ως θεματικές:

Η Πλατφόρμα EPIC δημοσιεύει επίσης ευρύ περιεχόμενο  που εστιάζει στην υποστήριξη της παιδικής ευημερίας. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει προφίλ χωρών που παρέχουν μία επισκόπηση των μέτρων που έχει λάβει κάθε Κράτος-Μέλος για να υποστηρίξει την επένδυση στα παιδιά, όπως και μία συλλογή καινοτόμων και ερευνητικά τεκμηριωμένων πρακτικών.

 

Σχετικό Αρχείο

Understanding the housing conditions experienced by children in the EU (2020)

 

Μετάφραση/Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

 

Πηγή: ec.europa.eu/social

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ισχυρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των Ρομά

Be the first to comment on "Σημείωμα Πολιτικής για τις Στεγαστικές Συνθήκες των παιδιών στην Ε.Ε"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!