1040 ιδιώτες Συνεργάτες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2402/18-06-2020 η Κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) σε χίλιους σαράντα (1040), στους οποίους η ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να αναθέσει έργο με μίσθωση.

Οι παραπάνω χίλιοι σαράντα (1040) Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) που θα απασχοληθούν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ, θα είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών

Ανάθεση μίσθωσης έργου σε 1040 ιδιώτες Συνεργάτες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε Επίσης  Consultant Researcher (EU funded projects) @ EXELIA

Be the first to comment on "1040 ιδιώτες Συνεργάτες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!