Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 2020-2021

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

  • Για μαθήματα στις Σχολές του Ηρακλείου: email: kopanaki@uoc.gr,
  • Για μαθήματα στις Σχολές του Ρεθύμνου: email: calls.elke-reth@uoc.gr.

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ προτάσεων και ενστάσεων/ απόψεων: Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ. 28310 77948.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναγράφονται ευκρινώς υποχρεωτικά τα εξής:

  • Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 24655/09-07-2020
  • Το Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και το επιστημονικό πεδίο για το οποίο υποβάλουν υποψηφιότητα.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Senior PSP Assistant @ UNHCR - the UN Refugee Agency | Athens - Greece

Be the first to comment on "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 2020-2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!