Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 2020-2021

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)», προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Δι.Πα.Ε., όπως αναλυτικά περιγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα μαθημάτων του Παραρτήματος 1 της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν-αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Δι.Πα.Ε, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Η Αίτηση Υποψηφιότητας υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο το οποίο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (https://rc.ihu.gr).
Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για περισσότερες από μία θέσεις (επιστημονικό πεδίο), παρακαλείσθε να υποβάλλετε αντίστοιχο αριθμό κλειστών φακέλων συνυποβάλλοντας την αντίστοιχη αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Τετάρτη, 05/08/2020, και ώρα 13:30 στη διεύθυνση:

 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε .
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

 

Για λοιπές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα. Γεωργία Κωλέττη (τηλ. 2310 807592, e-mail: rcprotocol@ihu.gr).

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ_ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός/η Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού

Be the first to comment on "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 2020-2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!