Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2020-2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τις θέσεις που αντιστοιχούν σε επιστημονικά πεδία και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται στο κάθε ένα πεδίο, στο πλαίσιο των Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα θέσεων ανά Επιστημονικό πεδίο & εμπεριεχομένων ανά θέση μαθημάτων ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για τις θέσεις των Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το ακαδημαϊκό έτος 2020 2021, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση, Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε ένα από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στα επιστημονικά πεδία των θέσεων αυτών.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να διδάξει έως τρία (3) μαθήματα σε μόνο ένα (1) Τμήμα ενός μόνο Ιδρύματος.

Υποψήφιος/α που υπέβαλλε αιτήσεις για θέσεις περισσοτέρων του ενός Τμημάτων και συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε θέσεις περισσοτέρων Τμημάτων μπορεί να επιλέξει μόνο μία (1) θέση σε ένα (1) μόνο Τμήμα. 

Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο/η στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται σε 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής https://www.ru.aegean.gr/phd_lessons/index.php?prhash=TzlUeExIbWFiTGdBQThpTFdQaktiUT09.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Κυριακή Διαμαντοπούλου (email: kdiam2@aegean.gr).

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Θέσεις Εργασίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Open Vacancies@WHO) | Closing Dates: Aug 11 - Aug 30, 2020

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!