Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 2020-2021

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται στα παρακάτω επιστημονικά πεδία του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που κατανεμήθηκαν με την αριθμ. Ε1/Σ113/21-05-2020 Απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Τμήματα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γεωπονίας, Εργοθεραπείας, Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Μηχανολόγων Μηχανικών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Χημικών Μηχανικών, Ψυχολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Μαιευτικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται των Επιστημονικών Πεδίων που περιγράφονται στα παραρτήματα προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, των Επιστημονικών αυτών Πεδίων, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την 04/08/2020 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής https://rc.uowm.gr/?page_id=28221.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, κα. Έλενα Αγαλερίδου (τηλ. 24610 56445, email: agaleridou@uowm.gr) ή/και στις γραμματείες των Τμημάτων:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, κα. Ηλέκτρα Φράι-Αργυροπούλου (τηλ: 23850-55004, email: efrai@uowm.gr)
 • Τμήμα Γεωπονίας, κα. Κωνσταντινίδου Άννα (τηλ: 23850 54620, email: agro@uowm.gr)
 • Τμήμα Εργοθεραπείας, κ. Σχουλίδου Καλλιόπη (τηλ.: 24630 55304 (Εσωτερικό 1510), email: ot@uowm.gr)
 • Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, κα. Αθηνά Δούμα (τηλ: 24670 87061 email: sec-cdm@uowm.gr)
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, κα. Τζήκα Άννα (τηλ. 24610 56604, email: atzika@uowm.gr)
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, κ. Νικολάου Δημήτρης (τηλ. 24610 56604, email: dnikolaou@uowm.gr)
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, κα. Βασιλείου Μαρία (τηλ. 24670 87060, email: mvasileiou@uowm.gr)
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών, κ. Ευριπίδης Τσατσιάδης (τηλ. 24610 56654, email: chemeng@uowm.gr)
 • Τμήμα Ψυχολογίας, κ. Μελίσσας Λάζαρος (τηλ. 23850 55200, email: lmelissas@uowm.gr)
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κα Δέσποινα Βαβλιάρα (τηλ: 2461056504, email: dvavliara@uowm.gr)
 • Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, κ. Δήμζα Χρυσούλα (τηλ. 24620 61601 email: stat@uowm.gr)
 • Τμήμα Μαιευτικής, κα. Τσιμπραηλίδου Παναγιώτα (τηλ: 24610 55303 email: mw@uowm.gr)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, κα Φωτιάδου Ελένη (τηλ. 23850 55100 email: efotiadou@uowm.gr)
 • Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, κ. Κωνσταντινίδης Χρήστος (τηλ. 23850-55250, email: xkonstantinidis@uowm.gr)
 • Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κα Τερλέκη Θεορώρα (τηλ: 24610 38675 email: mre@uowm.gr)
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κ. Βατάλη Παρασκευή (τηλ. 24610 68222, email: accfin@uowm.gr)
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, κα Ελευθερία Ευαγγέλου (τηλ. 24610 68110, email: iees@uowm.gr)

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Ψυχολόγος στον Φορέα «Πλόες» Ε.ΨΥ.ΜΕ.

Be the first to comment on "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 2020-2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!