Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020: η εργασία στον ψηφιακό κόσμο

Για το 2020, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων θα εξετάσει την ψηφιοποίηση του κόσμου της εργασίας, και τον αντίκτυπο αυτής στην ισότητα των φύλων. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων θα επισημάνει επίσης τους τρόπους με τους οποίους η ψηφιοποίηση και η πανδημία covid-19 έχουν επηρεάσει τον εργασιακό βίο γυναικών και αντρών.

Ο Δείκτης θα διερευνήσει ζητήματα που δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς, όπως η ανάδυση νέων μορφών εργασίας που οργανώνονται μέσω διαδικτυακών αιτήσεων. Αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν υπηρεσίες μεταφοράς ατόμων και αγαθών με μίσθωση, διανομής τροφίμων ή καθαρισμού οικιών. Ποιοί/ποιές εργάζονται σε αυτές τις θέσεις εργασίας; Βοηθούν ή παρεμποδίζουν την ισότητα των φύλων; 

Ο Δείκτης θα διερευνήσει επίσης τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης για ορισμένες ομάδες που μπορεί να αντιμετωπίζουν πρόσθετες μειονεξίες, όπως γυναίκες με αναπηρίες ή γυναίκες μεταναστευτικών και εθνοτικών υποβάθρων, όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Όπως πάντα, το κύριο στοιχείο του Δείκτη είναι η βαθμολόγηση της ισότητας των φύλων στην ΕΕ και σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάθε χώρα θα λάβει μία λεπτομερή ανάλυση, εμφανίζοντας την πρόοδο τους από το 2010, τα επιτεύγματα και τους τομείς που υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Διαβάστε Επίσης  Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 έχει συμβάλει στην άρση των εμποδίων

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση πολιτικών για τη μέτρηση της προόδου της ισότητας των φύλων στην ΕΕ διαχρονικά. Κάθε χρόνο, βαθμολογεί την ΕΕ και τα Κράτη-Μέλη με βαθμολογία που κυμαίνεται από το 1 έως το 100. Η βαθμολογία 100 θα σήμαινε πώς μία χώρα έχει πετύχει την πλήρη ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών.

Οι βαθμολογίες βασίζονται στα χάσματα μεταξύ γυναικών και αντρών και στα επίπεδα επιτευγμάτων σε έξι κύρια πεδία/τομείς: εργασία, χρήματα, γνώσεις, χρόνος, εξουσία και υγεία και στα υπο-πεδία τους. Ο Δείκτης διαθέτει δύο επιπρόσθετους τομείς: βία εναντίον των γυναικών και διαθεματικές ανισότητες.

Ο Δείκτης δίδει ορατότητα στους τομείς που χρειάζονται βελτίωση και υποστηρίζει τους διαμορφωτές πολιτικής στον σχεδιασμό περισσότερο αποτελεσματικών μέτρων για την επίτευξη της ισότητας των φύλων.

 

Δείτε τα Αποτελέσματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2019

 

Τα αποτελέσματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2020 θα δημοσιευθούν στις 29 Οκτωβρίου 2020.

 

Μετάφραση / Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: EIGE | Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στη δεύτερη έκδοση κοινωνικών ομολόγων EU SURE

Be the first to comment on "Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020: η εργασία στον ψηφιακό κόσμο"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!