Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Βιοηθική” 2020-2021

Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Βιοηθική, που οργανώνεται από τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόκειται να δεχθεί φοιτητές κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για σπουδές Α΄ κύκλου, που είναι διετείς και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ).

Διάρκεια φοίτησης:

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ είναι:
(κανονική φοίτηση) τέσσερα (4) εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους για την αποπεράτωση της μεταπτυχιακής εργασίας, ή
(μερική φοίτηση) οκτώ (8) εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών για την αποπεράτωση της μεταπτυχικής εργασίας.

Το ΔΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ήαντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτητές κατ΄ ακαδημαϊκό έτος.

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών:

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr/ στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα πεδία που αναφέρονται και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία:

 1. Για πτυχιούχους: (α) Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων) και (β) Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, όπου αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου
  Για τελειόφοιτους: (α) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και (β) Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει).
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι 2000 χαρακτήρες), η οποία συμπληρώνεται μέσα στην πλατφόρμα και στην οποία οι υποψήφιοι καλούνται να αναφέρουν τα επιστημονικά ενδιαφέροντά τους, καθώς και τους λόγους επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος ΒΙΟΗΘΙΚΗ.
 4. Πιστοποιητικά κατοχής αγγλικής γλώσσας
 5. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
 6. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους
 7. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ σας

Το μέγεθος και ο τύπος των αρχείων που επισυνάπτονται, θα πρέπει να συμφωνούν με τις σχετικές οδηγίες που αναφέρονται στην πλατφόρμα υποβολής.

Συστατικές Επιστολές

Αποστέλλονται με e-mail σε αρχείο pdf ή word και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

 1. να έχει γίνει από τον συντάκτη της συστατικής επιστολής στη διεύθυνση bioethics.secretary@fks.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική Επιστολή για τον/την υποψήφιο/α (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΔΠΜΣ «Βιοηθική» μέχρι 5/9/2020,
 2. να έχει γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει ο συντάκτης, διαφορετικά από την προσωπική διεύθυνση e-mail του συντάκτη,
 3. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη.

Η ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας https://postgrad.cict.uoc.gr/ και θα διαρκέσει από 6 Ιουλίου έως και Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020.

Πληροφορίες στo τηλέφωνo: 2831077216 e-mail: bioethics.secretary@fks.uoc.gr, tsinorev@uoc.gr, athan@biology.uoc.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

 

Διαβάστε Επίσης  ΕΑΠ | 8 Προπτυχιακά - 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 38 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!