«Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας» ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  • Οικονομικά προσιτά εμβόλια και θεραπείες για τον κορονοϊό
  • Άμεση ανάγκη για «τεστ αντοχής» των συστημάτων υγείας στα κράτη μέλη
  • Σύσταση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού υγειονομικής αντίδρασης για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών

Ο COVID-19 έχει καταδείξει την ανάγκη να δοθεί στην ΕΕ πολύ ισχυρότερος ρόλος, δηλώνουν οι ευρωβουλευτές σε ψήφισμα για τη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία.

Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε με 526 ψήφους υπέρ, 105 κατά και 50 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει τις αρχές που θα πρέπει να καθοδηγήσουν την μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη για τα όργανα της ΕΕ και για τα κράτη μέλη να αντλήσουν τα κατάλληλα διδάγματα από την κρίση του COVID-19 και να ενισχύσουν σημαντικά τη συνεργασία τους στον τομέα της υγείας με στόχο τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Οι ενέργειές τους θα πρέπει να περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, με βάση τα πορίσματα των τεστ αντοχής, τα οποία θα πρέπει να διεξάγουν επειγόντως τα κράτη μέλη για να εντοπίσουν αδυναμίες και να επαληθεύσουν ότι τα συστήματα δημόσιας υγείας τους είναι έτοιμα για ενδεχόμενη επανεμφάνιση του κορονοϊού.

Το ψήφισμα ζητά την ταχεία συγκρότηση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Υγειονομικής Αντίδρασης(EHRM) για την αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων όλων των ειδών, ώστε να ενισχυθεί ο επιχειρησιακός συντονισμός και να παρακολουθούνται η συγκρότηση και η ενεργοποίηση του στρατηγικού αποθέματος φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, η επικείμενη φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για να διασφαλιστεί η προμήθεια βασικών φαρμάκων στην Ευρώπη. Η διαφοροποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού κρίνεται επίσης απαραίτητη, ώστε να διασφαλιστεί και η οικονομικά προσιτή πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.

Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν το νέο πρόγραμμα «EU4Health» με προϋπολογισμό 9,4 δισ., καθώς χρειάζονται μακροπρόθεσμες επενδύσεις και δεσμεύσεις και ζητούν να συσταθεί ειδικό ταμείο της ΕΕ για την ενίσχυση των νοσοκομειακών υποδομών και των υπηρεσιών υγείας. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρουν ότι οι τα Ευρωπαϊκά όργανα για την υγεία ECDC και EMA, καθώς και η από κοινού ερευνητικές δραστηριότητες, θα πρέπει να ενισχυθούν.

Καθώς η κρίση του COVID-19 συνεχίζεται, οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν εκ νέου το κάλεσμά τους για «ταχεία, ισότιμη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση, για όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, στα μελλοντικά εμβόλια και θεραπείες για τη νόσο COVID-19, μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα». Ο μηχανισμός κοινής προμήθειας της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πιο συστηματικά για να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών όταν διακυβεύεται η δημόσια υγεία.

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα EU4Health: το Συμβούλιο καθόρισε τη διαπραγματευτική του θέση

Σχετικές πληροφορίες

Η ευθύνη για τη δημόσια υγεία και ειδικά για τα συστήματα προστασίας της είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας συνολικά, στην πρόληψη και τη διαχείριση ασθενειών, στην ελάττωση των παραγόντων που αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και στην εναρμόνιση των στρατηγικών για τη δημόσια υγεία μεταξύ των κρατών μελών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί σταθερά τη θέσπιση μιας συνεκτικής πολιτικής της ΕΕ για τη δημόσια υγεία. Στο ψήφισμα για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού μετά το 2020 και το σχέδιο ανάκαμψης, οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα αυτόνομο ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγείας.

Στο ενδιάμεσο, η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις τις για το ύψους 9,4 δισ. ευρώ πρόγραμμα «EU4Health», το οποίο θα λειτουργήσει την περίοδο 2021 – 2027 στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης «Next Generation EU».

 

Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη εδώ.

 

Πηγή: europarl.europa.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Εκστρατεία ενημέρωσης για την πανδημία του Covid-19 στο μεταναστευτικό πληθυσμό από το Δήμο Αθηναίων

Be the first to comment on "«Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας» ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!