Ιατροί, Βιολόγος, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Διοικητικό Προσωπικό και Σύμβουλος Ποιότητας στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την συμμετοχή στην υλοποίηση παραδοτέων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης», της Πράξης «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων», με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5004207.

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων  έχει αποφασίσει την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης», της Πράξης «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας–ασφάλειας-βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης–ελέγχου αξιολόγησης μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004207.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 2

ΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΙΣΤΩΝ

ΙΑΤΡΟΣ – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΙΑΤΡΟΣ – ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ – ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Παραδοτέα που σχετίζονται με την ενημέρωση και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την Ψυχοκοινωνική προσέγγιση δοτών/οικογενειών δοτών/ληπτών απαιτούν για την παραγωγή τους την κρίσιμη συνδρομή στην παραγωγή των σχετικών παραδοτέων ενός ψυχολόγου με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση. Για κάθε ένα από τα παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο τίτλος και το περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του στην πράξη.

Συμμετοχή στα παραδοτέα Π3.7-Π3.8
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 1,00 και η συνολική αμοιβή είναι 1.734,00€

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Παραδοτέα που σχετίζονται με την ενημέρωση και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την Ψυχοκοινωνική προσέγγιση δοτών/οικογενειών δοτών/ληπτών απαιτούν για την παραγωγή τους την κρίσιμη συνδρομή στην παραγωγή των σχετικών παραδοτέων ενός κοινωνικού λειτουργού με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση. Για κάθε ένα από  Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο τίτλος και το περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του στην πράξη.

Συμμετοχή στα παραδοτέα Π3.7-Π3.8
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 1,00 και η συνολική αμοιβή είναι 1.734,00€

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για την αποτελεσματική και έγκαιρη παραγωγή των παραδοτέων απαιτείται διοικητικό προσωπικό για την γραμματειακή υποστήριξη του δικαιούχου. Κρίνεται απαραίτητος ένας εξωτερικός συνεργάτης καθώς δεν είναι δυνατή η κάλυψη του όγκου των ανωτέρω εργασιών από το προσωπικό του τμήματος Β Διοίκησης, στο σύνολο των απαιτούμενων α/μ απασχόλησης και κατά τις ώρες εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας. Το διοικητικό στέλεχος για κάθε ένα από τα παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει ως υποπαραδοτέο μια έκθεση πεπραγμένων συνοδευόμενη από πλήρες τεκμηριωτικό υλικό – παραδοτέα της σύμβασης απασχόλησής του στην πράξη.

Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.1-Π1.2-Π1.3-Π1.4-Π1.5-Π2.1-Π2.2-Π2.3-Π2.4-Π2.5-Π2.6-Π3.1-Π3.2-Π3.3-Π3.4-Π3.5-Π3.6-Π3.7-Π3.8-Π4.1-Π4.2-Π4.3-Π4.4 Π4.5-Π4.6- Π4.7-Π4.8-Π4.9-Π4.10
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 11,6 και η συνολική αμοιβή είναι 19.232,80 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

 

Διαβάστε Επίσης  Ερευνητές με σύμβαση έργου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για το πρόγραμμα «BeSecure-FeelSecure»

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!