Κοινωνικός Λειτουργός στο Χαμόγελο του Παιδιού | Αθήνα

Κωδ. 429

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια για να καλύψει τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού για πλήρη απασχόληση με κυλιόμενο ωράριο στις Γραμμές Βοήθειας του Οργανισμού (την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000) στην Αθήνα.

 

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Διαχείριση και καταγραφή αναφορών για κακοποίηση/παραμέληση ανηλίκων και προώθηση στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές
 • Διαχείριση περιστατικών επιτόπιας παρέμβασης
 • Διαχείριση και καταγραφή αιτημάτων φιλοξενίας ανηλίκων
 • Αναζήτηση εθελοντών αιμοδοτών για παιδιά με προβλήματα υγείας
 • Διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης
 • Συνεργασία με εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς σε περιπτώσεις κακοποίησης/παραμέλησης και εξαφάνισης ανηλίκων

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) και Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας, προφορικών και γραπτώς και ικανότητα συγγραφής επιστολών προς συνεργαζόμενους φορείς και υπηρεσίες
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

 

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Επιθυμητή η χρήση λογισμικών συστημάτων CRM
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e- mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 429

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών

 

Διαβάστε Επίσης  Μια θέση στελέχους Επικοινωνίας & Marketing στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Be the first to comment on "Κοινωνικός Λειτουργός στο Χαμόγελο του Παιδιού | Αθήνα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!