Νέος συλλογικός τόμος Intermediate Language Varieties: Koinai and regional standards in Europe με συνεπιμελήτρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΑΠΚΥ Σταυρούλα Τσιπλάκου

Έναν νέο συλλογικό τόμο με τίτλο Intermediate Language Varieties: Koinai and regional standards in Europe για τη γλωσσική ποικιλότητα, την κοινωνιογλωσσολογία και τις διαδικασίες γλωσσικής αλλαγής συνεπιμελήθηκε η Σταυρούλα Τσιπλάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Ο τόμος, ο οποίος εκδόθηκε από τον οίκο John Benjamins Publishing Company με συνεπιμελητή τον Massimo Cerruti (University of Turin), πραγματεύεται την αλληλεπίδραση των παραγόντων που διέπουν τη δημιουργία διαφορετικών γλωσσικών ποικιλιών/διαλέκτων στην Ευρώπη σήμερα με έμφαση στις κοινές και τις ενδιάμεσες γλωσσικές ποικιλίες. Η έρευνα εστιάζεται σε περιοχές με διαφορετικά γεωπολιτικά και κοινωνιογλωσσικά χαρακτηριστικά και τις αντίστοιχες γλώσσες, όπως Νορβηγικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ελληνικά, και διερευνά κοινωνιογλωσσικά ζητήματα που δεν έχουν έως σήμερα μελετηθεί. Τα δεδομένα και οι αναλύσεις που παρουσιάζονται στον συλλογικό τόμο συνθέτουν την κατανόηση της δυναμικής των συγκλίσεων και των σχηματισμών νέων, ενδιάμεσων ή μεικτών γλωσσικών ποικιλιών σε διαφορετικά αλλά συγκρίσιμα περιβάλλοντα. Η έκδοση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για ακαδημαϊκούς, ερευνήτριες/τές και φοιτήτριες/τές που ενδιαφέρονται για πεδία της κοινωνιογλωσσολογίας, της διαλεκτολογίας και της γλωσσικής επαφής και αλλαγής.

 

 

 

Be the first to comment on "Νέος συλλογικός τόμος Intermediate Language Varieties: Koinai and regional standards in Europe με συνεπιμελήτρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΑΠΚΥ Σταυρούλα Τσιπλάκου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!