Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχει περιορισμένο αριθμό πρακτικών για νέους πολίτες, από κράτος μέλος της ΕΕ ή επίσημο υποψήφιο για ένταξη, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.

Υπάρχουν τρεις τύποι πρακτικής άσκησης: Τυπική πρακτική άσκηση, βραχυπρόθεσμες επισκέψεις μελέτης και πρακτική άσκηση για κυβερνητικούς υπαλλήλους.

 

Τυπική πρακτική άσκηση:

Κάθε χρόνο, η ΕτΠ προσφέρει στους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου περιορισμένο αριθμό πρακτικών άσκησης πέντε μηνών. Αυτές οι περίοδοι κατάρτισης περιλαμβάνουν εργασιακή εμπειρία σε μία από τις υπηρεσίες της Επιτροπής των Περιφερειών και διαρκούν από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 15 Ιουλίου (εαρινή πρακτική άσκηση) ή από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου (φθινοπωρινή πρακτική άσκηση).

 

Ο σκοπός της οργάνωσης της πρακτικής άσκησης στην ΕτΠ είναι:

-να παρέχει εμπειρία σχετικά με τη λειτουργία της ΕτΠ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ γενικά ·
-να παρέχει πρακτικές γνώσεις για τη λειτουργία των τμημάτων της ·
-να εργαστεί κανείς σε ένα πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο περιβάλλον ·
-να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να έχουν την ευκαιρία να οργανώσουν μια επίσκεψη μελέτης σε μια ευρωπαϊκή τοπική ή περιφερειακή αρχή, σε σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής ·
-να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή της προσωπικής τους σταδιοδρομίας.

Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται από υπηκόους των κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, μπορεί να γίνει δεκτός περιορισμένος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

-να κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου (ή ισοδύναμο δίπλωμα) που έχει απονέμηθει έως την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ·

-να έχουν καλή γνώση μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ και ικανοποιητικής γνώσης μιας άλλης γλώσσας εργασίας της ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά).

Οι εκπαιδευόμενοι της ΕτΠ δικαιούνται μηνιαία επιχορήγηση. Το ποσό της επιδότησης ισούται με το 25% του μισθού των υπαλλήλων AD * 5 κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης για την πλήρη περίοδο 5 μηνών. Ένα μηνιαίο συμπλήρωμα 100 EUR χορηγείται σε παντρεμένους ασκούμενους των οποίων οι σύζυγοι δεν εργάζονται και σε ασκούμενους που έχουν εξαρτώμενα παιδιά (100, 00 € / παιδί / μήνα). Συμπληρωματική επιχορήγηση ύψους έως και το ήμισυ της μηνιαίας επιχορήγησης μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Προθεσμίες: 
– 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου, μεσάνυχτα, τοπική ώρα των Βρυξελλών, του ίδιου έτους (για φθινοπωρινές ασκήσεις 16 Σεπτεμβρίου – 15 Φεβρουαρίου) ·

– 1η Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου, μεσάνυχτα, τοπική ώρα των Βρυξελλών, του προηγούμενου έτους (για περιόδους πρακτικής άσκησης 16 Φεβρουαρίου – 15 Ιουλίου).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου.

Η ηλεκτρονική φόρμα αίτησης είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Βραχυπρόθεσμες επισκέψεις μελέτης

Η ΕΤΠ προσφέρει επίσης βραχυπρόθεσμες επισκέψεις μελέτης σε μία από τις υπηρεσίες της σε άτομα των οποίων οι επαγγελματικές, ακαδημαϊκές ή ερευνητικές δραστηριότητες δείχνουν ότι θα εξοικειωθούν με τις πρακτικές εργασίες και / ή τις πολιτικές της επιτροπής.

Η φύση των καθηκόντων που πρέπει να εκπληρωθούν από τους εκπαιδευόμενους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μονάδα στην οποία τους ανατίθενται.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

-Πολίτες της ΕΕ ή πολίτες από κράτος που είναι επίσημα υποψήφιο για ένταξη

-Απόφοιτοι πανεπιστημίου που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον πτυχίο Bachelor ·

-Σε θέση να δείξoυν ότι πρέπει να εμβαθύνουν τις γνώσεις του για την Επιτροπή των Περιφερειών για λόγους που σχετίζονται με επαγγελματικές, ακαδημαϊκές ή ερευνητικές δραστηριότητες.

Όλα τα έξοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης πρέπει να καλύπτονται από τους δικαιούχους: δεν λαμβάνουν καμία επιχορήγηση ούτε άλλη οικονομική υποστήριξη από την ΕτΠ. Η μέγιστη διάρκεια της βραχυπρόθεσμης επίσκεψης μελέτης είναι 4 μήνες, αλλά μπορεί να επεκταθεί σε 6 μήνες ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους στην ΕτΠ.

 

Προθεσμία: Δεν υπάρχουν καθορισμένες προθεσμίες για βραχυπρόθεσμες επισκέψεις μελέτης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και την επιστολή ενδιαφέροντος στο trainee@cor.europa.eu. Η επιστολή πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια σε ποιο τμήμα θα ήθελαν να εργαστούν.

 

Κατάρτιση για κυβερνητικούς υπαλλήλους:

Η ΕΤΠ προσφέρει επίσης πρακτική άσκηση σε προσωπικό από μια εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή έναν επίσημο υποψήφιο για ένταξη, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων που είναι εγγεγραμμένοι σε κυβερνητικό πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι λαμβάνουν:

-1-4 μήνες πρακτικής άσκησης, με δυνατότητα επέκτασης έως 6 μήνες με άδεια του Γενικού Γραμματέα
-Η ημερομηνία έναρξης συμφωνείται με τον υποψήφιο
-Πλήρης απασχόληση / 40 ώρες
-Χώρος εργασίας: Βρυξέλλες, Βέλγιο
-Χωρίς πληρωμή, όλα τα έξοδα που θα καλυφθούν από τον συμμετέχοντα ή από την αρχή αποστολής του
-Ασφάλιση ατυχημάτων που καλύπτεται από την ΕτΠ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά και μια επιστολή ενδιαφέροντος που αναφέρει το προτιμώμενο τμήμα ΕτΠ στο trainee@cor.europa.eu

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

Πηγήeurodesk.eu | από europedirect.eliamep.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Youth Psychosocial Facilitator @ Refugee Trauma Initiative | Thessaloniki – Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!