Στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8986/ 27-4-2020 πρόσκλησης)

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), τροποποιεί την υπ’ αριθ. πρωτ. 8986/27-04-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με αντικείμενο τη στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων Ειδικού Σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» της Πράξης «Δημιουργία Δικτύου Νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού κατ’ οίκον», ως προς τα εξής σημεία:

(I) Σε συνέχεια του από 25-06-2020 πρακτικού της 5ης Συνεδρίασης της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπ. Υγείας για την εποπτεία του έργου, το οποίο κοινοποιήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή, και της με αριθμ. 13674/29-06-2020 σχετικής Απόφασης του ΔΣ του ΕΟΔΥ, τροποποιείται ο Πίνακας 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. 8986/27-04-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:

(II) Κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38269 (ΦΕΚ 2457/21-6-2020) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” (B’ 1177)»,για την κάλυψη των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 8986/27-04-2020 πρόσκληση πεντακοσίων (500) θέσεων για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, ενδιαφερόμενοι ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών ειδικότητας ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/-τώνΥγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού / Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα:

https://eody-komy.services.gov.gr

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της με αριθμό πρωτοκόλλου 8986/27-4-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΟΔΥ και η κατάθεση των αιτήσεων με τα παραπάνω δεδομένα, ξεκινάει από τις 8-7-2020 στις 9:00.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΟΔΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Social Worker or Psychologist @ Better Days Greece

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!