Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Κέντρου Παιδιού & Εφήβου | Εκπαιδευτική περίοδος 2020 – 2021

Για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 – 2021 το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου θα υλοποιήσει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα

 

Α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ELEARNING ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ tetedu.gr

 

1. «Η θεραπευτική σχέση του επαγγελματία ψυχικής υγείας με το γονέα ατόμου με ΔΑΦ» (εξωτερική εκπαίδευση αμιγώς ασύγχρονο)

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας  με κλινική δραστηριότητα με άτομα με ΔΑΦ.
 • Δομή: 6 εισηγήσεις / 1 δοκιμασία αξιολόγησης
 • Κόστος: 75,00
 • Διαθέσιμο τώρα στην πλατφόρμα tetedu.gr

Σκοπός: Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στα βασικά χαρακτηριστικά της  θεραπευτικής σχέσης που αναπτύσσεται με τους γονείς παιδιού στο φάσμα του αυτισμού.

Ώστε: Να είναι σε θέση να αναπτύξουν αποδοτικά αυτή τη σχέση και να βελτιώσουν την κλινική τους πρακτική

 

2.«Μιλώντας για την απώλεια και το πένθος»

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες.
 • Δομή / Περιεχόμενο: 6 εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης
 • Κόστος: 90,00
 • Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr από 10/12/2020

Σκοπός: Με όχημα την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση, την κλινική πρακτική και την τέχνη, οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αποψεις και συμπεριφορές για το πως θα δουλέψουν με το πένθος και την απώλεια.

Ώστε: α) Οι συμμετέχοντες να ξεκινήσουν μια πορεία εμβάθυνσης στα θέματα πένθους και απώλειας και β) να προαγάγουν τις δεξιότητες τους για την αναγνώριση, αποδοχή και διαχείριση του πένθους στα πλαίσια της επαγγελματικής τους πρακτικής.

 

3.«Πρώτες βοήθειες σε περιβάλλον ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης»

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας
 • Δομή / περιεχόμενο: 11 ώρες εισηγήσεων, 4 ώρες βιντεοσκοπημένες οδηγίες αντιμετώπισης περιστατικών και 1 δοκιμασία αξιολόγησης
 • Κόστος: 100,00
 • Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr από 1/2/2021

Σκοπός: Η απόκτηση γνώσεων και η κατάκτηση δεξιοτήτων πάνω στις βασικές αρχές πρόληψης, στις τεχνικές αντιμετώπισης και διάσωσης σε μια σειρά από συχνά εμφανιζόμενα περιστατικά σε περιβάλλον ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, 

Ώστε να: Εξοικειωθούν με τα συχνότερα πιθανά συμβάντα και να μπορούν να τα χειριστούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της εργασίας τους.

 

Β) ΜΙΚΤΗ ΕΚΠAIΔΕΥΣΗ (ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ GOOGLE MEET KAI ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

 

4.«Οι ειδικές θεραπείες από απόσταση» 2η σειρά

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς
 • Ημερομηνίες:
 • Αποστολή βιντεοσκοπημένου υλικού 25/10/2020
 • Εργαστήρια και συζήτηση 7,8,9/11/2020
 • Δομή / περιεχόμενο: 10 ώρες θεωρητικής, ασύγχρονης εκπαίδευσης και 8 ώρες συζήτηση και εργαστήρια σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης
 • Κόστος: 150,00
 • Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές / ανέργους / φοιτητές: 110,00
 • Εγγραφές: Έως και 20/10/2020

Σκοπός: Η  Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης  στην εύρεση και χρήση των κατάλληλων ψηφιακών μέσων και στην προσαρμογή του θεραπευτικού πλαισίου, της στοχοθεσίας και του θεραπευτικού συμβολαίου με τους γονείς.

Ώστε να: Εξασφαλιστεί η συνέχιση και η ποιότητα του θεραπευτικού προγράμματος σε έκτακτες συνθήκες και σε καταστάσεις που δεν επιτρέπουν την δια ζώσης θεραπεία.

 

5.«Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε κοινοτικές δομές»

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας
 • Ημερομηνίες:
 • Αποστολή βιντεοσκοπημένου υλικού: 20/11/2020, 11/12/2020, 8/1/2021, 5/2/2021, 5/3/2021
 • Εργαστήρια στο google meet: 5/12/2020, 19/12/2020, 23/1/2021, 20/2/2021, 20/3/2021
 • Περιεχόμενο: 50 ώρες εκπαίδευσης (28 ώρες θεωρητικής, ασύγχρονης εκπαίδευσης και 22 ώρες εργαστήρια σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης).
 • Δομή: 5 αποστολές βιντεοσκοπημένου υλικού και 5 εργαστήρια μέσω της πλατφόρμας google meet.
 • Κόστος: 480,00
 • Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές / ανέργους / φοιτητές: 400,00
 • Εγγραφές: Έως και 15/11/2020

 Σκοπός: Η κατάκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών από τους συμμετέχοντες σε σχέση με τις βασικές αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, τις συχνότερες ψυχιατρικές διαταραχές και την θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Ώστε: Να μπορούν να εργάζονται θεραπευτικά με ψυχικά ασθενείς και τις οικογένειές τους στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας, σε κοινοτικές δομές.

 

 6. «Δουλεύοντας με τη ΔΕΠΥ»

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης.
 • Ημερομηνίες:
 • Αποστολή βιντεοσκοπημένου υλικού: 18/12/2020, 22/01/2021, 19/02/2021, 19/3/2021, 10/4/2021
 • Εργαστήρια στο google meet: 9/1/2021, 6/2/2021, 6/3/2021, 3/4/2021, 17/4/2021
 • Περιεχόμενο: 44 ώρες εκπαίδευσης (23 ώρες θεωρητικής, ασύγχρονης εκπαίδευσης και 21 ώρες εργαστήρια σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης).
 • Δομή: 5 αποστολές βιντεοσκοπημένου υλικού και 5 εργαστήρια μέσω της πλατφόρμας google meet.
 • Κόστος: 450,00
 • Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές / ανέργους / φοιτητές: 380,00
 • Εγγραφές: Έως και 8/12/2020

Σκοπός: Η βελτίωση της θεραπευτικής και ευρύτερης επαγγελματικής πρακτικής των συμμετεχόντων, μέσω της εμβάθυνσης στους διαθέσιμους τρόπους παρέμβασης.

Ώστε: Να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με άλλους επαγγελματίες στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των πυρηνικών και δευτερογενών δυσκολιών του ατόμου με ΔΕΠΥ και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ιδίου και της οικογένειας του.

 

7.«Η ψυχοθεραπεία κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης (ΨΚΣΑ)»

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης με εμπειρία στις ΔΑΦ ή / και στη ψυχοθεραπεία
 • Ημερομηνίες:
 • Αποστολή βιντεοσκοπημένου υλικού: 15/1/2021, 12/02/2021, 12/03/2021, 16/4/2021
 • Εργαστήρια στο google meet: 30/1/2021, 27/2/2021, 3/4/2021, 8/5/2021
 • Περιεχόμενο: 42 ώρες εκπαίδευσης (26 θεωρητικής, ασύγχρονης εκπαίδευσης και 16 ώρες εργαστήρια σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης).
 • Δομή: 4 αποστολές βιντεοσκοπημένου υλικού και 4 εργαστήρια μέσω της πλατφόρμας google meet.
 • Κόστος: 500,00
 • Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές / ανέργους / φοιτητές: 400,00
 • Εγγραφές: Έως και 10/1/2021

Σκοπός: H εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές έννοιες της Ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης-ΨΚΣΑ και τη μεθοδολογία εφαρμογής και υλοποίησης της ΨΚΣΑ στα πλαίσια της διαχείρισης και αξιοποίησης των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των ατόμων με ΔΑΦ Μ&Υ λειτουργικότητας,

Ώστε: Να προσεγγίσουν τη χρήση της ΨΚΣΑ στην κλινική τους πρακτική, να οργανώσουν την ήδη εφαρμοζόμενη θεραπευτική τους πρακτική στην ΨΚΣΑ και να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν σφαιρικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν.

 

8.«Εισαγωγή στην εκπαίδευση: Δουλεύοντας με παραβατικούς νέους με συνυπάρχουσες κλινικές οντότητες»

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας
 • Ημερομηνίες:
 • Αποστολή Βιντεοσκοπημένου υλικού 5/3/2021
 • Εργαστήρια σε πλατφόρμα google meet 12 & 13/3/2021
 • Δομή / περιεχόμενο: 10 ώρες θεωρητικής, ασύγχρονης εκπαίδευσης και 8 ώρες συζήτηση και εργαστήρια σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης
 • Κόστος: 180,00
 • Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές / ανέργους / φοιτητές: 130,00
 • Εγγραφές: Έως και 25/02/2021

Σκοπός: Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες, στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές σε σχέση με την παραβατικότητα των νέων και τις συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές, εφαρμόσιμες στη δουλειά με αυτόν τον πληθυσμό, όπως αυτές προκύπτουν από τις κύριες θεωρητικές και κλινικές προσεγγίσεις.

Ώστε: Να μπορούν να σχεδιάζουν ένα πλάνο θεραπείας και αποκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του ατόμου και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, σε πλαίσιο διεπιστημονικής και διατομεακής συνεργασίας και να μπορούν να καταρτίζουν ένα σχέδιο πρόληψης της παραβατικότητας, σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε www.kpechios.gr, www.tetedu.gr

E-mail: seminars@kpechios.gr

Τηλέφωνο: 2105731581

 

Διαβάστε Επίσης  Δια..Βιώνοντας: Ημι-αυτόνομη διαβίωση ατόμων με αυτισμό

Be the first to comment on "Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Κέντρου Παιδιού & Εφήβου | Εκπαιδευτική περίοδος 2020 – 2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!