«Υποτροφίες στις Περιφέρειες 2020-2021» : Χορήγηση Υποτροφιών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανταποκρίθηκε θετικά στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών φορέων Mediterranean College, ΙΕΚ ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ studies (Κ.Δ.Β.Μ.2) και Mediterranean Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ.2), και στον θεσμό «Υποτροφίες στις Περιφέρειες» που εδώ και έξι χρόνια στηρίζουν.

Ιδιαίτερα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέσα από δράσεις Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης, στόχος είναι να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για σπουδές νέων ανθρώπων με καλές επιδόσεις στο Λύκειο που δεν έχουν δυστυχώς την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν.

Οι υποτροφίες που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια Θεσσαλίας για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα δοθούν με κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο Λύκειο) για οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών ενδιαφέρονται οι δικαιούχοι μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς και είναι οι εξής:

 

 • MEDITERRANEAN COLLEGE

 

 • ΤΡΕΙΣ υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα), για το α’ έτος σπουδών
 • Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους >60%.
 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης (150€).

 

 • ΙΕΚ ΑΛΦΑ

 

 • Δύο ετήσιες υποτροφίες

 

 • ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

 

 • Δύο πλήρεις -ετήσιες- υποτροφίες (στα δίδακτρα)

 

 

 • MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)
 • Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)
 • Ειδικά για τα προγράμματα HND, διετούς φοίτησης, προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις (βαθμολογία έτους > 60%).
 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150€ έως 1.070€, ανάλογα με το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€).

 

OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 2. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, ΑΛΦΑ studies (Κ.Δ.Β.Μ. 2)  και Mediterranean Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ. 2)
 3. Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.
 4. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί – σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.
 5. Οι υποτροφίες στα Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ studies και Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης, εκτός των διετών προγραμμάτων.
 6. Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.
 7. Οι υποτροφίες στο Mediterranean College καθώς και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.
 8. Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.
 9. Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) – ύψους 50€ – στο πρόγραμμα.
 10. Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.
 11. Οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο – συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου- πρόγραμμα.
 12. Μετά την ανάδειξη των υποτρόφων με Απόφαση της Περιφέρειας, η Περιφέρεια θα πρέπει να μας αποστείλει τη λίστα όλων των υποψηφίων για τις υποτροφίες, προκειμένου να προσφέρουμε ειδική έκπτωση στα δίδακτρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μας αποσταλούν τα εξής στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, τίτλος σπουδών (πχ. απόφοιτος ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ).

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

 1. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Περιφέρεια.
 2. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).
 3. Η προκήρυξη των υποτροφιών, με όλους τους όρους/προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανάδειξης των υποτρόφων, αλλά και η ανακοίνωση των ονομάτων των επιλεγέντων υποτρόφων, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο της Περιφέρειας, αλλά και να δημοσιοποιείται στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
 4. Η δημοσιότητα του θεσμού «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2020-2021» έχει διττό στόχο: α) την ανάδειξη του κοινωνικού έργου της Περιφέρειας και β) την ενημέρωση όλων των νέων της Περιφέρειας για τις υποτροφίες που παρέχουμε, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όλοι εκ των οποίων θα τύχουν σημαντικής έκπτωσης στα δίδακτρα, στην περίπτωση που δεν επιλεγούν.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούνε να επικοινωνούν με το τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης στη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τηλέφωνο 2413 506381, κος Μιχάλης Σακελάρης. Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά στα γραφεία των Τμημάτων Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας από Δευτέρα 6 έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου τις ώρες 8.00π.μ. έως τις 14.00μ.μ..

Π. Ε. Λάρισας:  Σακελάρης Μιχάλης,  τηλ.: 2413-506381

Π. Ε. Καρδίτσας: Κολοκυθά Άλκηστη,  τηλ.: 24410-77203

Π. Ε. Μαγνησίας και Σποράδων: Χριστοδούλου Ευανθία,  τηλ.: 24213 52536

Π. Ε. Τρικάλων: Ευθυμίου Αγορίτσα,  τηλ. 24313 51616

 

Η πρωτότυπη ΑΙΤΗΣΗ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου)
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2019
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου γονέα ή κηδεμόνα
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2018 γονέα ή κηδεμόνα
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86), με γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή.

 

Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων:

 • Αντίγραφο γνωμάτευσης ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας (αν υπάρχει)
 • Αριθμός μελών οικογένειας (που προκύπτει από πιστοποιητικό και άλλο νόμιμο έγγραφο)
 • Κάρτα ανεργίας του ενδιαφερόμενου (εφόσον υπάρχει)
 • Κάρτα ανεργίας γονέων (εφόσον υπάρχει).

 

Οι φάκελοι των υποψηφίων μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θα αποσταλούν στη Δ/νση Ανάπτυξης (Παπαναστασίου και Κουμουνδούρου ΤΚ 41222 Λάρισα) προκειμένου να γίνει επιλογή από Επιτροπή που θα συσταθεί από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων. Η απόφαση της επιτροπής θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 2. Η Επιτροπή που θα συσταθεί στη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επιλογή των δικαιούχων, δύναται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά κατά την κρίση της.
 3. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 4. Έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς φορείς χορήγησης των υποτροφιών:

 

 

Διαβάστε Επίσης  DAAD | Υποτροφίες για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα 2021/22

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!