Έναρξη διαβούλευσης από την Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα μια νέα διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με τον Χάρτη Πορείας για μια νέα πρωτοβουλία για τη διασφάλιση βασικών υπηρεσιών για όλα τα παιδιά σε κατάσταση ανάγκης στην Ευρώπη. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 7 Οκτωβρίου 2020.

Η Εγγύηση για τα Παιδιά έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά στην Ευρώπη που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού ή μειονεκτούν, έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες καλής ποιότητας.

Θα προτείνει στις χώρες της ΕΕ να επενδύσουν πόρους και να αναπτύξουν στρατηγικές και σχέδια δράσης για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά σε κατάσταση ανάγκης έχουν πρόσβαση σε δωρεάν ή προσιτές υπηρεσίες όπως

  • εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της πρώιμης παιδικής εκπαίδευσης και φροντίδας,
  • υγειονομική περίθαλψη, διατροφή και στέγαση,
  • πολιτισμός και δραστηριότητες αναψυχής.

Αυτή η διαβούλευση θα ελέγξει πού θα μπορούσε η δράση της ΕΕ να έχει προστιθέμενη αξία και να εντοπίσει τις κύριες προκλήσεις όσον αφορά την ευημερία των μειονεκτούντων παιδιών.

Η Επιτροπή ζητά ειδικότερα τις τοποθετήσεις και γνώσεις από εθνικές/τοπικές κυβερνήσεις, παρόχους υπηρεσιών, πολίτες – συμπεριλαμβανομένων των παιδιών – και την κοινωνία των πολιτών.

 

Πείτε τη γνώμη σας έως τις 7 Οκτωβρίου 2020

 

Πηγή: ec.europa.eu/social

 

Διαβάστε Επίσης  Εγγυήσεις για τη Νεολαία: οι χώρες της ΕΕ να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους

Be the first to comment on "Έναρξη διαβούλευσης από την Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!