Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»,προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται στα παρακάτω επιστημονικά πεδία του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και στο Τμήμα Ψυχολογίας.

 

  1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Επιστημονικό πεδίο και «Ενέργεια (ΣΤ)»
  2. Τμήμα Ψυχολογίας και Επιστημονικό πεδίο «Βιοψυχολογία»

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται των Επιστημονικών Πεδίων που περιγράφονται στα παραρτήματα προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, των Επιστημονικών αυτών Πεδίων, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως το Τετάρτη 7/10/2020 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής https://rc.uowm.gr/?page_id=32374

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, κα. Έλενα Αγαλερίδου (τηλ. 24610 56445, email: agaleridou@uowm.gr) ή/και στις γραμματείες των Τμημάτων:

  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κα Δέσποινα Βαβλιάρα (τηλ: 24610 56504, email: dvavliara@uowm.gr)
  • Τμήμα Ψυχολογίας, κ. Μελίσσας Λάζαρος (τηλ. 23850 55200, email: lmelissas@uowm.gr)

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Consultant Researcher (EU funded projects) @ EXELIA

Be the first to comment on "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!