Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη των πολιτών σχετικά με τη νέα Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Παιδιών

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών. Η διαβούλευση θα προσφέρει ένα πλαίσιο πολιτικής, το οποίο εντάσσει όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές δράσεις και πολιτικές της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών υπό την ίδια στέγη. Θα αντιμετωπίσει επίσης τις διαρκείς ή νέες προκλήσεις για τα δικαιώματα των παιδιών, οι οποίες δεν καλύπτονται από το τρέχον πρόγραμμα του 2011, όπως οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Dubravka Šuica, αντιπρόεδρος αρμόδια για τη δημοκρατία και τη δημογραφία, δήλωσε σχετικά: «Τα παιδιά χρειάζονται την προστασία και τη στήριξή μας, για να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους, μεταξύ άλλων και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως καταδεικνύεται από την τρέχουσα πανδημία. Με τη νέα ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά στην ΕΕ έχουν δικαίωμα σε ισότιμη προστασία και πρόσβαση στις υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους ή την κοινωνική τους θέση. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε την υποστήριξη και την προστασία των παιδιών στον κόσμο μέσω της εξωτερικής μας δράσης. Η δημόσια διαβούλευση που αρχίζει σήμερα θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο για την ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής και θα καθορίσει την επιτυχία της.».

Ο κ. Didier Reynders, επίτροπος αρμόδιος για τη δικαιοσύνη, δήλωσε: «Όλα τα παιδιά έχουν ισότιμα δικαιώματα στην υγεία, την εκπαίδευση, την οικογενειακή ζωή, τα παιχνίδια και την ψυχαγωγία· και όλα τα παιδιά έχουν το ίδιο δικαίωμα όσον αφορά ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο και την προστασία από την κακοποίηση και τις προκαταλήψεις. Ωστόσο, στην πράξη δεν απολαμβάνουν όλα τα παιδιά τα ίδια δικαιώματα. Στόχος της νέας στρατηγικής μας είναι να προσφέρει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των παιδιών ισχύουν εξίσου σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να εξασφαλίσουμε ότι η στρατηγική μας είναι κατάλληλη για τον σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε στενά με τις οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών, ώστε οι φωνές και οι απόψεις των παιδιών να καταστούν αναπόσπαστο μέρος της προετοιμασίας αυτού του σημαντικού έργου. Για να στεφθεί αυτή η προσπάθεια με επιτυχία, πρέπει επίσης να ακούσουμε τη γνώμη του ευρέος κοινού, εξ ου και ενθαρρύνουμε όλους τους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους.». Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) αριθ. 2018/1725. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαχειρίζονται αναλόγως.

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Διαβάστε Επίσης  Γιατί η ΕΕ ζητάει την καλύτερη ρύθμιση της οικονομίας της πλατφόρμας;

Be the first to comment on "Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη των πολιτών σχετικά με τη νέα Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Παιδιών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!