Η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον τομέα της φροντίδας

Η ΕΕ αντιμετωπίζει έλλειψη φροντιστών/φροντιστριών ενώ παράλληλα η ζήτηση αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία του πληθυσμού. Οι περισσότεροι επαγγελματίες στον τομέα της τυπικής φροντίδας είναι γυναίκες και συχνά οι εργασιακές συνθήκες τους είναι πολύ απαιτητικές. Υψηλός φόρτος εργασίας, νυχτερινές βάρδιες όπως και χαμηλές αμοιβές χαρακτηρίζουν την εργασία τους. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες δεν αναμένεται να προσελκύσουν περισσότερους ανθρώπους σε έναν τομέα που είναι ήδη επιβαρυμένος και υποστελεχωμένος. Πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη μακροχρόνια φροντίδα επισημαίνει τους λόγους για τους οποίους η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην φροντίδα.

“Ο Covid-19 έδειξε πόσο απαραίτητοι είναι οι φροντιστές και οι φροντίστριες  για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο κόσμος έδειξε την εκτίμησή του προς τους/τις εργαζόμενους/εργαζόμενες στον τομέα της φροντίδας χτυπώντας παλαμάκια τις νύχτες σε ολόκληρη την ΕΕ. Όμως, θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε την αξία της εργασίας στον τομέα της φροντίδας μέσω της αύξησης των μισθών και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν δυνητικά να προσελκύσουν επίσης περισσότερους άντρες ώστε να εργαστούν στον τομέα της φροντίδας – καθιστώντας τον τομέα πιο ισορροπημένο υπό την οπτική του φύλου” ανέφερε η Carlien Scheele, διευθύντρια του EIGE.

Η έλλειψη υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας στο σπίτι σημαίνει πώς οι γυναίκες συχνά αναλαμβάνουν την ευθύνη της μη-αμειβόμενης φροντίδας στο σπίτι. Αυτό μεταφράζεται σε περιορισμό των ευκαιριών καριέρας τους όπως και δυνατοτήτων μεγαλύτερων απολαβών για αυτές. Τα παιδιά εμπλέκονται, επίσης, στην φροντίδα μελών της οικογένειας – με τα κορίτσια να συμμετέχουν συχνότερα από τα αγόρια. Η φροντίδα για ενήλικα μέλη της οικογένειας σημαίνει πώς τα παιδιά μπορεί να απωλέσουν τις ευκαιρίες να ζήσουν μία φυσιολογική ζωή και να κοινωνικοποιηθούν με συνομηλίκους τους.

Το κόστος αποτελεί έναν βασικό λόγο για τον οποίο πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας. Επηρεάζει πάνω από το ήμισυ (52%) των νοικοκυριών στην ΕΕ τα οποία χρειάζονται φροντίδα αυτής της μορφής. Άνθρωποι χαμηλών εισοδημάτων, με χαμηλά προσόντα, μετανάστες/μετανάστριες και γυναίκες από εθνικές μειονότητες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας.

Οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια από τους άντρες και είναι πιο πιθανόν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις καθημερινές τους δραστηριότητες εξαιτίας προβλημάτων υγείας, ειδικότερα καθώς γηράσκουν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χρειάζονται την μακροχρόνια φροντίδα περισσότερο από τους άντρες. Το 52% των γυναικών και το 45% των αντρών άνω της ηλικίας των 65 ετών αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην καθημερινότητά τους.

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων υποστηρίζει το δικαίωμα όλων σε οικονομικά προσιτές και καλής ποιότητας υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, και ειδικότερα φροντίδας κατ’ οίκον. Η επιλογή για φροντίδα κατ’ οίκον είναι περισσότερο αποτελεσματική σε όρους κόστους-οφέλους και προσφέρει καλύτερες λύσεις όσον αφορά τη φροντίδα, συγκριτικά με την ιδρυματική φροντίδα. Πιο σημαντικό ακόμη είναι πώς παρέχει στους ανθρώπους καλύτερη ποιότητα ζωής, δίνοντας τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις για τις ζωές τους και να παραμένουν στα σπίτια τους.

 

Μετάφραση/ Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων | eige.europa.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσκληση στον Κύκλο Εργαστηρίων URBANA.URBANO

Be the first to comment on "Η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον τομέα της φροντίδας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!