Μελέτη εκτίμησης του επιπολασμού των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η πρώτη μελέτη εκτίμησης του επιπολασμού των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος στην Ελλάδα.

Τα στελέχη του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, ο Παιδοψυχίατρος Κωνσταντίνος Μπόλιας και η Παθολόγος-Επιδημιολόγος, Νικολέττα Μαυροειδή συμμετείχαν στην ερευνητική ομάδα. 

 

Σύνοψη

Οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) αποτελούν ανησυχία για τη δημόσια υγεία με τον επιπολασμό να αυξάνεται παγκοσμίως. Στόχος μας ήταν να εκτιμήσουμε τον επιπολασμό και την ηλικία κατά τη διάγνωση στην Ελλάδα, όπου δεν έχει διεξαχθεί ποτέ μελέτη επιπολασμού μεγάλης κλίμακας. Συλλέχθηκαν συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις διαγνώσεις ΔΑΦ ανά φύλο και ημερολογιακό έτος διάγνωσης έως το 2019, για παιδιά που γεννήθηκαν το 2008 και το 2009, από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), τα οποία αξιολογούν τα παιδιά για να λάβουν εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη στο σχολείο. Η κάλυψη ήταν το 87,1% των κέντρων και το 88,1% των μαθητών που γεννήθηκαν το 2008–9. Ο επιπολασμός των ΔΑΦ συνολικά ήταν 1,15% (1,83% αγόρια, 0,44% κορίτσια, αναλογία 4,14: 1), κυμαινόμενος από 0,59% έως 1,50% στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Σε πέντε περιφέρειες, ο επιπολασμός διέφερε σημαντικά μεταξύ των κέντρων. Συνολικά, μόνο το 3,8% των διαγνώσεων πραγματοποιήθηκε πριν από το τέταρτο έτος μετά τη γέννηση και το 42,7% πριν από το έκτο έτος, με σημαντική διακύμανση μεταξύ των περιφερειών. Η κατά μέσο όρο ηλικία κατά τη διάγνωση ήταν τα έξι χρόνια και ένας μήνας και περίπου τρεις μήνες νωρίτερα για τα κορίτσια παρά για τα αγόρια. Τα αποτελέσματά μας παρέχουν τεκμηριωμένες πληροφορίες για να καθοδηγήσουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εξομάλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την προσβασιμότητα και την παροχή υπηρεσιών. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρώιμη αναγνώριση και διάγνωση των ΔΑΦ.

Thomaidis, L.; Mavroeidi, N.; Richardson, C.; Choleva, A.; Damianos, G.; Bolias, K.; Tsolia, M. Autism Spectrum Disorders in Greece: Nationwide Prevalence in 10–11 Year-Old Children and Regional Disparities. J. Clin. Med. 2020, 9, 2163.

 

Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο:

Autism Spectrum Disorders in Greece: Nationwide Prevalence in 10–11 Year-Old Children and Regional Disparities

 

Διαβάστε Επίσης  Συμβουλευτική Γραμμή 115 25 «Μαζί για το Παιδί»: Η επικοινωνία με τα παιδιά είναι το «κλειδί» για τη διαχείριση των νέων συνθηκών

Be the first to comment on "Μελέτη εκτίμησης του επιπολασμού των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος στην Ελλάδα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!