Νέο Πρόγραμμα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης

Η νέα Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας», ύψους 9,5 εκ. €, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 και αντικείμενό της είναι η ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω της συμβουλευτικής καθοδήγησης, της κατάρτισης και της πιστοποίησης των γυναικών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, σε κρίσιμες γενικές εργασιακές δεξιότητες. Στόχος είναι να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους,  για την επίτευξη υψηλότερου επίπεδου αριστείας και επαγγελματικής ανέλιξης.

Η αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων στην απασχόληση εξακολουθεί να αποτελεί μείζον ζήτημα που απαιτεί ένα συνδυασμό δράσεων πολιτικής και κοινωνικής αντιμετώπισης στερεοτυπικών συμπεριφορών, διακρίσεων και προκαταλήψεων. Στη χώρα μας, οι γυναίκες έχουν να αντιμετωπίσουν, πέρα από τις προϋπάρχουσες διακρίσεις σε βάρος τους στον εργασιακό χώρο, και τα πλήγματα της δεκαετούς οικονομικής κρίσης στην απασχόληση. Το έργο αυτό φιλοδοξεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση αυτής της ανισότητας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την πραγματικότητα που η οικονομική κρίση έχει αφήσει πίσω της.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία».

 

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκά Προγράμματα και σύγχρονη κοινωνία: αναδεικνύοντας τη συνθετότητα

Be the first to comment on "Νέο Πρόγραμμα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!