Το Εγχειρίδιο INTERACT διαθέσιμο πλέον και στα Ελληνικά

Εγχειρίδιο αναφορικά με πρακτικές οδηγίες σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και των εξαφανίσεων παιδιών κατά τη μετανάστευση

 

Η Missing Children Europe εξέδωσε αρκετές νέες μεταφράσεις του εγχειριδίου σχετικά με “Πρακτικές Οδηγίες αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και εξαφανίσεων παιδιών κατά τη μετανάστευση” (Εγχειρίδιο Interact). Το συγκεκριμένο Εγχειρίδιο, που δημοσιεύθηκε πρωταρχικά στην Αγγλική τον Δεκέμβριο του 2019, είναι πλέον διαθέσιμο στις εξής γλώσσες: Ολλανδικά, Γαλλικά, Ελληνικά και Ιταλικά.

Το εγχειρίδιο Interact αναφέρεται σε αρκετά πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των παιδιών-μεταναστών σε κίνδυνο επανεμπορίας, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων οπτικές σχετικά με δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη, την σημασία της αξιολόγησης κινδύνου, τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων/ιδιωτικότητας | GDPR όπως και δράσεις που πρέπει να αναληφθούν όταν ένα παιδί εξαφανισθεί. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει καλές πρακτικές και άμεσα αξιοποιήσιμα εργαλεία σε μορφή προτύπων λίστας ελέγχου, και τυποποιημένα διαγράμματα ροής για την βελτίωση της πρόληψης, της απόκρισης και μεταφροντίδας εξαφανισμένων παιδιών σε κατάσταση μετανάστευσης, περιλαμβανομένης της περίπτωσης που η υπόθεση περιλαμβάνει πολλές χώρες (διακρατική υπόθεση).

Έτσι, το συγκεκριμένο εγχειρίδιο μπορεί να αξιοποιηθεί από επαγγελματίες στην καθημερινή τους εργασία, αλλά επίσης και ως βάση για την κατάρτιση πάνω σε εξειδικευμένα ζητήματα που σχετίζονται με την εξαφάνιση παιδιών σε κατάσταση μετανάστευσης, ειδικότερα όταν αυτή συνδέεται με την εμπορία και την εκμετάλλευσή τους.

Προσφέρει, επίσης, πρακτικές λύσεις σχετικά με τα κενά που αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια προσομοιώσεων υποθέσεων εξαφανισμένων παιδιών σε κατάσταση μετανάστευσης, που οργανώθηκαν σε 6 χώρες για να ελεγχθούν οι πρακτικές και οι διαδικασίες για πολυοργανωσιακή συνεργασία σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Μέσω μίας καινοτόμου μεθοδολογίας που σχεδιάσθηκε για αυτό το έργο, ενενήντα επαγγελματίες από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάστηκαν για να βρουν τους Abena και Qiro, δύο φανταστικές υποθέσεις παιδιών σε ανάγκη προστασίας, και πραγματοποίησαν κρίσιμες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την συνεργασία με εταίρους εντός και εκτός της χώρας. Ο στόχος των προσομοιώσεων ήταν να αναγνωριστούν τα κενά στη γνώση και πρακτική των φορέων και οργανισμών πρώτης γραμμής στην Ευρώπη σε σχέση με την συντονισμένη απόκριση σε υποθέσεις εξαφανισμένων ασυνόδευτων και διαχωρισμένων παιδιών σε κίνδυνο επανεμπορίας.

 

Το INTERACT αποτελεί κοινό έργο από την Missing Children Europe και την ECPAT UK και οικοδόμησε σε σχόλια και τοποθετήσεις όλων των οργανώσεων που ανήκουν στο εταιρικό σχήμα του έργου INTERACT.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του έργου εδώ.

 

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στις εξής γλώσσες:

Αγγλικά

Ολλανδικά

Γαλλικά

Ελληνικά

Ιταλικά

 

Μετάφραση/Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

 

Πηγή: https://missingchildreneurope.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Mια υπερασπίστρια των δικαιωμάτων του παιδιού από την Κολομβία κερδίζει το Βραβείο Προσφύγων Nάνσεν της Υ.Α.

Be the first to comment on "Το Εγχειρίδιο INTERACT διαθέσιμο πλέον και στα Ελληνικά"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!